CONTACT US f x l i i
UN Global Compact คือ กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ได้รับการเผยแพร่โดย นายโคฟี่ อันนาน เลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ระหว่างการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542
โครงการได้เริ่มอย่างเป็นทางการที่สำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และได้รับการเผยแพร่ออกไปทั่วโลก เพื่อขยายความร่วมมือจากบริษัทน้อยใหญ่ ทุกภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงมูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหากำไร และสมาชิกอื่นๆที่ไม่อยู่ในรูปบริษัท เพื่อผนึกกำลังสร้างโลกของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม
คุณสมบัติของ “สมาชิกเข้าร่วม”
UN Global Compact
 • เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการ
 • มีรายงานความยั่งยืนประจำปี
 • จ่ายเงินค่าสมาชิกรายปีให้กับ UN Global Compact ตามสัดส่วนยอดขายหรือเงินได้สุทธิรายปี
 • สามารถเป็นผู้นำที่มีบทบาทในกิจกรรมและความร่วมมือกับทาง UN Global Compact ระดับสากล และระดับประเทศอย่างสม่ำเสมอ
เราเป็นเครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) หรือ GCNT ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย 15 บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 40 บริษัท
สมาชิกผู้ก่อตั้ง
Global Compact Network Thailand ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ลำดับที่ 70 ของโครงการสำคัญในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ UN Global Compact – เครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้
วิสัยทัศน์ของเรา
เราจะร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล
พันธกิจของเรา
 • ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง เช่น เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม
 • ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งการวางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่
 • สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
 • ตลอดจนหมั่นตรวจสอบว่าการดำเนินงานต่างๆ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • ธุรกิจจักต้องสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิ์ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
 • ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
 • ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact
ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง เช่น เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วย การพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างภาคีความร่วมมือ และการพัฒนานวัตกรรม
สมาชิกของเราในปัจจุบัน
รายนามสมาชิกสมาคม (Membership)
 • บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ครูเซล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน).
 • ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
 • บจก. เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
 • บริษัท ซีเอซี จำกัด
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 
 • โซเนวา รีสอร์ท
 • บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด 
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
 • บจก. น้ำตาลมิตรผล
 • บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด
 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
 • บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด 
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
 • บริษัท แพทเทอเร่อ เทคนิคคอล พาทส์ จำกัด
 • บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟีลีเซีย(ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
 • ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย
 • บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 
 • บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด. 
 • บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด.
 • บริษัท เอ็มอีโอ จิวเวลรี่ จำกัด
Address
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
เลขที่ 89 ชั้น 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Contact
Follow Us
f x l i i
Map