Follow us:

บัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาติร่วมเปิดตัว สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

“บัน คี มูน” อดีตเลขาธิการสหประชาติร่วมเปิดตัว “สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย” รวมพลังภาคเอกชนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “คุณศุภชัย เจียรวนนท์”นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ชู “Partnerships” เป็นหัวใจสร้างความร่วมมือภาคเอกชนไทยขับเคลื่อนพันธกิจใหญ่ 4 ด้าน “สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

13 ธ.ค. 61: สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ Global Compact Network Thailand (GCNT) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ โดยมี คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และได้รับเกียรติจากท่าน บัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวสุนทรพจน์เพื่อรวมพลังภาคเอกชนไทยขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภารกิจสำคัญ 4ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้ยังมีบุคคลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกียรติร่วมงาน อาทิ คุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี คุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คุณวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล รองประธานสภาอุตสาหกรรม คุณสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก 15 บริษัทเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง GCNT และสมาชิกรวมเป็น 40 องค์กร อาทิ คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ซีอีโอ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณวงษ์ภูมิ วนาสิน กรรมการผู้จัดการ โรงแรมในเครือพินนาเคิลกรุ๊ป คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ฯลฯ สำหรับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มี คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โกลบอลคอมแพ็ก เป็นเครือข่ายสำคัญขององค์การสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลก โดยเฉพาะองค์กรเอกชน ตระหนักและร่วมกันนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยเน้นแกนหลัก 4 ด้าน คือ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต องค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยที่เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการนี้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจัดตั้งเครือข่ายในประเทศไทย ทั้งนี้คุณศุภชัย เห็นว่า “Partnerships” คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อความยั่งยืนของ GCNT สำเร็จได้ และตั้งเป้าเหมายเพิ่มสมาชิกให้ครบ 100 องค์กรสิ้นปี 2562”

ทั้งนี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2560 จากการรวมตัวของ 15 องค์กรเอกชนชั้นนำของไทยครอบคลุมอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงโดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ภายใต้ United Nations Global Compact ของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีสมาชิกกว่า 13,000 องค์กร ใน 160 ประเทศทั่วโลก