บันทึก ThaiPublica Forum 2022 “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน”

Blog

ThaiPublica Forum 2022 “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน”วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การระดมความคิดเห็น ต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสด้านความยั่งยืนให้กับประเทศไทย จากวิทยากรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ  ชมบันทึกทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/ThaiPublica/videos/842339156950443/ 

อ่านเพิ่มเติม 
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP