การสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา

Event
21 Jun 20229.00 AM - 10.26 AM

คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) Thai Climate Justice for All (TCJA) สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ช่วงที่ ๑ : ๐๘.๔๕ - ๑๒.๑๕
ช่วงที่ ๒ : ๑๓.๓๐ - ๑๕.๔๕
ณ ห้องประชุมสัมมนา บี ๑ - ๑ ชั้น ๑ โซนกลาง อาคารรัฐสภา

ชมบันทึกย้อนหลังที่ https://fb.watch/dOedEmFB0f/ 



DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP