CONTACT US f x l i i
UN Global Compact คือ กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ได้รับการเผยแพร่โดย นายโคฟี่ อันนาน เลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ระหว่างการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542
โครงการได้เริ่มอย่างเป็นทางการที่สำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และได้รับการเผยแพร่ออกไปทั่วโลก เพื่อขยายความร่วมมือจากบริษัทน้อยใหญ่ ทุกภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงมูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหากำไร และสมาชิกอื่นๆที่ไม่อยู่ในรูปบริษัท เพื่อผนึกกำลังสร้างโลกของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม
คุณสมบัติของ “สมาชิกเข้าร่วม”
UN Global Compact
 • เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการ
 • มีรายงานความยั่งยืนประจำปี
 • จ่ายเงินค่าสมาชิกรายปีให้กับ UN Global Compact ตามสัดส่วนยอดขายหรือเงินได้สุทธิรายปี
 • สามารถเป็นผู้นำที่มีบทบาทในกิจกรรมและความร่วมมือกับทาง UN Global Compact ระดับสากล และระดับประเทศอย่างสม่ำเสมอ
เราเป็นเครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) หรือ GCNT ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย 15 บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 40 บริษัท
สมาชิกผู้ก่อตั้ง
Global Compact Network Thailand ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ลำดับที่ 70 ของโครงการสำคัญในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ UN Global Compact – เครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้
วิสัยทัศน์ของเรา
เราจะร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล
พันธกิจของเรา
 • ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง เช่น เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม
 • ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งการวางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่
 • สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
 • ตลอดจนหมั่นตรวจสอบว่าการดำเนินงานต่างๆ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • ธุรกิจจักต้องสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิ์ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
 • ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
 • ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact
ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง เช่น เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วย การพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างภาคีความร่วมมือ และการพัฒนานวัตกรรม
สมาชิกของเราในปัจจุบัน
รายนามสมาชิกสมาคม (Membership)
 • Banpu Public Company Limited
  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • Thai Wah Public Company Limited
  บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
 • Indorama Ventures PCL
  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • MEO Jewelry Co., Ltd.
  บริษัท เอ็มอีโอ จิวเวลรี่ จำกัด
 • SAP Thailand Ltd.
  บริษัท เอส เอ พี ซิสเต็มส์ แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ โปรดักส์ อินดาต้าโปรเซสซิ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด
 • C.A.I. Company Limited
  บริษัท ซีเอซี จำกัด
 • Environmental Education Centre, Thailand (EEC Thailand)
  ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย
 • Thai Beverage Public Company Limited
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • EdVISORY
  บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด
 • BCPG Public Company Limited
  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • Agriwize Company Limited
  บริษัท อะกรีไวซ์ จำกัด
 • M.K. Real Estate Development Public Company Limited
  บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
 • RECOFTC
  ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ)
 • Felicia Design
  บริษัท ฟีลีเซีย(ไทยแลนด์) จํากัด
 • NR Instant Produce PCL.
  บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
 • Global Green Chemicals
  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • Shellhut Entertainment Co., Ltd.
  บจก. เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
 • Kith & Kin Communication and Consultant Co., Ltd.
  บริษัท คิธแอนด์คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • DTGO Corporation Limited
  บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • Mitr Phol Sugar Corp., Ltd
  บจก. น้ำตาลมิตรผล
 • CP ALL Public Company Limited
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • Buddharaksa Foundation
  มูลนิธิพุทธรักษา
 • Midas Aquaponics Co. Ltd
  บริษัท ไมดัซ อะควาพอนิกส์ จำกัด
 • Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • True Corporation Public Company Limited
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Krusell (Thailand) Co., Ltd
  บริษัท ครูเซล (ประเทศไทย) จำกัด
 • Von Bundit Co., Ltd.
  บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
 • Energy Thai Trading Hub Company Limited
  บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด
 • Thai Union Group PCL
  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • Print City
  บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด
 • Soneva Resorts
  โซเนวา รีสอร์ท
 • Chiva-Som International Health Resorts Co., Ltd.
  ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
 • Thaipat Institute
  สถาบันไทยพัฒน์
 • Thai Oil Public Company Limited
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
 • International Thai Foundation
  มูลนิธิอินเตอร์เนชั่นแนลไทย
 • PTT Public Company Limited
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • The Siam Cement Public Company Limited
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • IRPC Public Company Limited
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • Bangchak Corporation Public Company Limited
  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • PTT Global Chemical Public Company Limited
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • Patterer Technical Parts Co., Ltd.
  บริษัท แพทเทอเร่อ เทคนิคคอล พาทส์ จำกัด
 • Global Fleet Sales LLC (RMA Group - USA)
 • Cheval Group
  บริษัท เชอวาล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเชอร์ จำกัด
 • KCE Electronics Public Company Limited
  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • The Federation of Thai Industries
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • SVI Public Company
  บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
 • Charoen Pokphand Group Co.,Ltd. (C.P. Group)
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • Pranda Group
  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 • TBSP Public Company Limited
  บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
Address
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
เลขที่ 89 ชั้น 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Contact
Follow Us
f x l i i
Map