ปัจจุบันเราเป็นเครือข่าย
ภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อน
ด้านความยั่งยืน
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
100+ องค์กรเข้าร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
47 ล้านล้านบาท
รวมรายได้
ขององค์กรสมาชิก
ล้านล้านบาท
1,056,000 จำนวนพนักงานทั้งหมด
สมาชิกของเราในปัจจุบัน
GCNT Partnership
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP