ทำไมซีอีโอทั่วโลก เน้น Sustain เพิ่มขึ้น 300% และ เทรนด์การตลาด 2023 ความยั่งยืนมาเป็นอันดับ 1

Blog


ถอดกลยุทธ์ปีหน้า ถกถามทุกเรื่อง Sustain แบบสด! กับอาจารย์ธนัย ชรินทร์สาร
ชวนรับชมไลฟ์พิเศษจาก The Secret Sauce จากปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ งานวิจัยสำรวจพบว่า ซีอีโอทั่วโลกเน้นกลยุทธ์ Sustain เพิ่มขึ้นกว่า 300%

  • จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลยุทธ์ ‘ความยั่งยืน’ ยืนหนึ่งแซงหน้าเรื่อง ‘ต้นทุน’ ‘สินค้าและบริการ’ รวมถึง ‘ลูกค้า’
  • เพราะอะไรผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้บริโภคถึงเรียกร้องให้องค์กรต้องใส่ใจต่อ ‘โลก’ ‘ผู้คน’ และ ‘ความเป็นธรรม’
  • ทำอย่างไร เมื่อ Sustain ไม่ใช่ ‘ทางเลือก’ แต่เป็น ‘ทางรอด’ ไม่ใช่ ‘จิตอาสา’ แต่เป็น ‘โอกาส’ ในการเติบโตของธุรกิจยุคต่อไป
Deloitte และ DMNews ได้พาดหัวไว้ตัวโตๆ ว่า ในอนาคตเทรนด์การตลาดจะไม่ได้พูดถึงเรื่องดิจิทัล เรื่อง AI หรือเรื่อง Supply Chain เพราะเทรนด์ที่เติบโตและได้รับการพูดถึงมากที่สุดถึง 300% ในวินาทีนี้คือเรื่องของ ‘เทรนด์ความยั่งยืน (Sustainability)’

ไม่ใช่แค่เรื่องรักษ์โลก แต่เป็นการ ‘รักผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย’ กับองค์กรทั้งหมด และเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะนำองค์ประกอบของความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด และสร้างความแตกต่างในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง

Climate Action อีพีนี้ จึงไม่ได้มาเล่าให้ฟังแค่เทรนด์การตลาดความยั่งยืนที่กำลังจะมาในปี 2023 แต่จะชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการลงมือทำจริง สำหรับผู้ที่ต้องการจะชูเรื่อง Sustainability เป็นคุณค่าหลักขององค์กร


#Sustainใครทำก่อนรอดก่อน ใครยังไม่เริ่มคุณจะถูกกดดันให้ทำ ใครปิดประตูใส่ ในไม่ช้าธุรกิจคุณจะกลายเป็นตกขบวน!!
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP