ชีเค พาวเวอร์ ใช้นวัตกรรมไฟฟ้าพลังน้ำ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Environment
ในฐานะบริษัทชั้นนําด้านพลังงานที่มุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง ของภูมิภาค บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) คือ ตัวอย่างของการดําเนินธุรกิจที่ก้าวข้ามเปลี่ยนผ่านจาก พลังงานดั้งเดิมหรือฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด โดยให้ความสําคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ “การพัฒนาที่ ยั่งยืน” และก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

CK Power มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และมีบทบาทสําคัญในการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานด้วยความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าและกําลังการผลิตที่สามารถเสริมความมั่นคงของกําลังไฟให้กับประเทศไทย โดยการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาด โดยเฉพาะการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำนั้นมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้พลังงานน้ำเป็นพลังงานสีเขียวอย่างแท้จริงซึ่งหากมีการศึกษาวิจัยที่ละเอียดรอบคอบ พิจารณาให้รอบด้านใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะสามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม


นวัตกรรมโรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ชัดเจน คือ “ต้นแบบโรงไฟฟ้า พลังน้ำ ไซยะบุรี” ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทน้ำ ไหลผ่าน (run-of-river) ที่ทันสมัย ปล่อยให้ปริมาณน้ำ ที่ไหลเข้าโรงไฟฟ้าเท่ากับปริมาณที่ไหลออกตลอดเวลา อาศัยอัตราการไหลของน้ำในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่มีการ กักเก็บน้ำ ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการไหลของน้ำตามธรรมชาติ นอกจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีจะเลือกใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังนําเสนอนวัตกรรมการออกแบบ และก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน ภูมิภาค นั่นคือ ระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Hybrid Fish Passing and Fish Locks System) ที่เริ่มจากการศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ เพื่อความเข้าใจเชิงลึกต่อวงจรชีวิตของปลาและพฤติกรรมการอพยพของปลาในแม่น้ำโขงรวมทั้งลักษณะทางกายภาพและชนิดพันธุ์ของปลาที่แตกต่างกันเพื่อให้ระบบทางปลาผ่านแบบผสมนี้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการอพยพของปลาทุกสายพันธุ์ ในแม่น้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาประเทศออสเตรเลียและศูนย์ค้นคว้าและวิจัยทรัพยากรสัตว์น้ำสปป.ลาวพัฒนา นวัตกรรมระบบการจับสัญญาณตรวจติดตามการอพยพ ของปลาตลอด 24ชั่วโมง(Passive Integrated Transponder (PIT) Tag System) จนถึงปัจจุบันพบว่าปลาสามารถอพยพ ผ่านไปยังเหนือน้ำได้อย่างปลอดภัยมากกว่า 116 สายพันธุ์ นอกจากนั้นยังนํานวัตกรรมกังหันเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับปลา (Fish Friendly Turbine) มีใบพัดที่ ไม่มีความคม รอบการหมุนต่ำมาใช้ในโรงไฟฟ้าไซยะบุรี เพื่อให้ปลาสามารถว่ายผ่านกังหันเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

ที่นี่ยังเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงแรกที่ได้ออกแบบประตู ระบายตะกอนให้กดระดับลงไปเท่ากับระดับท้องน้ำ (Low Level Outlet) เพื่อให้มั่นใจว่า ตะกอนทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่สามารถไหลผ่านโรงไฟฟ้าไปยังท้ายน้ำได้ เหมือนเดิมตามธรรมชาติ และที่สําคัญได้สร้าง “ช่องทาง เดินเรือสัญจร” (Navigation lock) เพื่อให้การสัญจรทางเรือ ของชาวบ้านผ่านโรงไฟฟ้าฯ สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ตลอดทั้งปี

ตัวแปรอีกประการที่สําคัญในการเปลี่ยนผ่าน นอกจาก นวัตกรรมที่ผลักดันให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นพลังงานสะอาดที่ดีต่อโลกแล้ว ไฟฟ้าพลังน้ำนับได้ว่าเป็นไฟฟ้าที่มี ราคาถูก และไม่มีผลต่อค่า Ft จากการผันผวนของราคา เช่นเดียวกับพลังงานอื่นๆ เช่น น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ราคาค่าไฟจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี มีราคาเฉลี่ย เพียงหน่วยละ2.16 บาท ซึ่งจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน 29 ปี นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทย และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 ตามที่รัฐบาล กําหนด และมุ่งมั่นผลักดันสู่เป้าหมาย NET ZERO 
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้