UNGCNT PR WORKSHOP 2023 “ลงมือ-สื่อสารงาน Envi ให้เข้าใจและได้ใจคน”

Event
28 Jun 20231.30 PM - 4.00 PM
 
ความเป็นมา
ในปีนี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT) จัดให้มี PR workshop ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง เพื่อสร้างแพล็ตฟอร์มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารเรื่องความยั่งยืน ระหว่างองค์กรสมาชิก หัวข้อ ลงมือ-สื่อสารงาน Envi ให้เข้าใจและได้ใจคน”
 
เชิญชวนองค์กรสมาชิก รับฟังแนวปฏิบัติและการสื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากองค์กรสมาชิก ที่สอดคล้องกับ แนวโน้ม และประเด็นความท้าทายระดับโลก ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การแก้ปัญหาโดยอิงธรรมชาติ (Nature-based Solution) ฯลฯ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันถึงการสื่อสารความยั่งยืน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างพลังให้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและแนวปฏิบัติที่ดีในการสื่อสารเรื่องความยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. แลกเปลี่ยนมุมมอง กระแส ความท้าทาย โอกาสและอุปสรรคในการสื่อสารเรื่องความยั่งยืน
3. สร้างแพล็ตฟอร์มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารความยั่งยืน ระหว่างองค์กรสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 


สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วม 
Workshop
1. รับทราบแนวโน้ม กระแส ประเด็นเร่งด่วนด้านความยั่งยืนในปีนี้ ในมุมมองขององค์กรสมาชิก UNGCNT
2 .แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฎิบัติการสื่อสารความยั่งยืน เพื่อยกระดับงานสื่อสารความยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


กำหนดการ

13.30 – 13.40 น.     กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูล แนวโน้มสำคัญด้านความยั่งยืน ในปี 2566” โดยผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

13.40 – 14.30 น.     การเสวนา Member Practices ลงมือ สื่อสารงาน ENVI” รับฟังแนวปฏิบัติ/สื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากองค์กรสมาชิก UNGCNT และสื่อมวลชน

1. คุณศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2. คุณวิไลรัตน์ เอมเอี่ยม  บรรณาธิการ Aday
3. คุณทรงกลด บางยี่ขัน  บรรณาธิการ The Cloud

14.30 – 14.45 น.     Q & A

14.45 – 15.30 น.     แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ห้องย่อยที่ 1 - ลงมือ:
การทำงานร่วมกับ Stakeholder ในพื้นที่ / การเทียบเคียงประเด็น Biodiversity กับมาตรฐานสากล

ห้องย่อยที่ 2 - สื่อสาร:
การสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อม

15.30 – 15.40 น.    พื้นที่สื่อสารของสมาชิกฯ ในช่องทางของสมาคม ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย


ลงทะเบียนเข้าร่วม workshop ได้ที่ https://forms.gle/ehfWiyvbnvH5h3KHA
* ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 16 มิถุนายน 2566
** เปิดรับเฉพาะองค์กรที่เป็นสมาชิก UNGCNT (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม)
*** เหมาะสำหรับฝ่าย PR และ Sustainability ขององค์กร รวมถึงท่านที่สนใจเรื่องการสื่อสารเรื่องความยั่งยืน
DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้