FIN4BIO Roundtable on Sustainable Finance 2024 (AFD)

Event
19 Feb 20249.00 AM - 5.00 PM
สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD-Agence Françoise de Développement) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการสัมมนาเวทีการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Finance for Biodiversity) ในประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม AUDITORIUM ชั้น 3 ซี อาเซียน พระราม 4 (C ASEAN RAMA IV) อาคารไทยเบฟควอเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ Fin4Bio ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศต่อไป

ขอเชิญสมาชิก UNGCNT ร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะร่วมจากเวทีสัมมนา (Fin4Bio Joint recommendations) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยข้อเสนอแนะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา Taxonomy ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย การส่งเสริมให้มีการประเมินและเปิดเผยความเสี่ยงของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มาตรการสิ่งจูงใจสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรแก่ธรรมชาติ (Nature Positive Economy) รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถ การแบ่งปันความรู้และสิ่งจูงใจในการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่โมเดลธุรกิจ

โดยองค์กรที่สนใจสามารถตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาและร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะร่วม ได้ที่ลิงค์นี้  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
หรือสนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์นี้

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
ผู้ประสานงาน ศิริพร ศรีอร่าม (วีวี่) อีเมล์ vivi@bluerenaissance.co โทร 088 635 4449 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อเสนอแนะ

DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้