สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดการออกแบบโลโก้ โครงการ SI SPHERE: Sustainable Intelligence-based Sphere

UNGCNT News


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand หรือ UNGCNT) จัดงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดการออกแบบโลโก้ โครงการ SI SPHERE: Sustainable Intelligence-based Sphere และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประกวด

โดยมี คุณกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวด 3 ท่าน ได้แก่ คุณไผ่แก้ว อินสว่าง ผู้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ดร.ปอยหลวง โคนทรงแสน รองเลขาธิการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, และ คุณณภัทร ตั้งสง่า ผู้กำกับและกรรมการผู้จัดการบริษัทสปาร์คไลฟ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด โดยมี ดร. ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

ภายในงานมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะการประกวด และผู้เข้าร่วมประกวด รวมถึงมีการจัดกิจกรรม 2030 SDGs Game เรียนรู้เป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชน

โดยโครงการ SI Sphere เกิดจากความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ NGOs ในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้มีทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความยั่งยืน (Sustainability), เทคโนโลยี (Technology) และ  ทัศนคติ กรอบความคิดในการทำงาน (Soft Skill) โดยใช้องค์ความรู้จากพันธมิตรเอกชนเครือข่าย ร่วมสนับสนุน ออกแบบกิจกรรม หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้