CONTACT US f x l i i
Media Release

เปิดฉากงานประชุมสุดยอดผู้นำด้านความยั่งยืนบนเวทีโลก ในงาน UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020

  • เปิดฉากงานสัมมนาเรียลลิตี้ต่อเนื่อง 26 ชั่วโมง บนเวทีผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก “UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020” รวบรวมสุดยอดผู้นำระดับโลกกว่า 200 ท่าน ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ และมุมมองธุรกิจ
    บนรากฐานของความยั่งยืนให้ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งจากวิกฤติโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “Recover Better, Recover Stronger, Recover Together” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน จาก 193 ประเทศทั่วโลก
  • คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ผู้นำหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียร่วมแสดงวิสัยทัศน์ระดับโลก ในหัวข้อ “การทบทวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมปูทางสู่การฟื้นตัว” (Reflections on Change & Roadmaps to Recovery) ย้ำว่าการทำงานร่วมกันขององค์กรภาคเอกชน คือ กุญแจดอกสำคัญสู่อนาคตที่ยั่งยืน และการพัฒนาผู้นำที่มีจิตสำนึกด้านความยั่งยืน จะเป็นรากฐานสำคัญและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมได้ในที่สุด

กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2563

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เครือข่ายท้องถิ่นของ United Nations Global Compact ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำองค์กรสมาชิกในประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัท องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษาชั้นนำ เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านความยั่งยืนบนเวทีสัมมนาระดับโลก “UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020” ในโอกาสครบรอบ 20 ปี UN Global Compact โดยเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมพูดคุยในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้โลกไปด้วยกัน ถ่ายทอดไปทั่วโลกจากนครนิวยอร์ก ผ่านระบบออนไลน์ต่อเนื่องตลอด 26 ชม. ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 2563 ซึ่งมีผู้สนใจด้านความยั่งยืนเข้าลงทะเบียนร่วมงานกว่า 15,000 คน ใน 193 ประเทศทั่วโลก

ในพิธีเปิดการสัมมนาครั้งสำคัญนี้ ผู้นำการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับโลกทั้งจากสหประชาชาติและภาคธุรกิจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณอันโตนิโอ กูร์เตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ คุณบัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ คุณอัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้นำในการรณรงค์เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณพอล โพลแมน อดีตซีอีโอของยูนิลีเวอร์ และคุณลิเซ่ คิงโก้ ซีอีโอและผู้อำนวยการบริหาร UN Global Compact

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ UN Global Compact ที่ได้ดำเนินงานมายาวนานกว่า 20 ปี ที่จะฟื้นฟูโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิมภายหลังจากวิกฤติโควิด-19 ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อบรรลุผลสำเร็จการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 17 ข้อ ภายในปี 2573 หรืออีกเพียง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลขาธิการสหประชาชาติเรียกว่าเป็น “ทศวรรษแห่งการลงมือทํา” ด้วยการย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรธุรกิจในการบูรณาการทั้งหลักการสิบประการของ UN Global Compact และ SDGs มาปรับใช้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในรูปแบบประชารัฐ

ในช่วงพิธีเปิดนั้น เริ่มต้นด้วยการเสวนาในหัวข้อ “Reflections on Change & Roadmaps to Recovery” หรือ “การทบทวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมปูทางสู่การฟื้นตัว” โดยมี คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนภาคธุรกิจไทยเพียงคนเดียวบนเวทีสัมมนาระดับโลกนี้ ร่วมพูดคุยกับ คุณคลาร่า อาภา อโซฟรา ซีอีโอแห่ง ARPA Equipos Móviles de Campaña จากสเปน คุณคาร์มานี เรดดี้ นักพัฒนานวัตกรรมด้านความยั่งยืนของบริษัท Distell จากแอฟริกาใต้ และ คุณฟิลลิป เจนนิงส์ อดีตเลขาธิการ UNI Global Union โดยมีคุณเฟมิ โอคิ ผู้สื่อข่าวระดับนานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงกว่าวิกฤติโควิด-19 หลายเท่า อย่างไรก็ดี วิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนจะเป็นความท้าทายใหม่ของเราทุกคน  “วิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ ปลุกให้ภาคธุรกิจตื่นตัวและเร่งเครื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นโอกาสที่ดีในการผลักดันการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงใหม่  โดยต้องนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจและดำเนินงานอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้นำองค์กร สิ่งที่ผมให้ความสำคัญในการบริหารงานในช่วงโควิดที่ผ่านมา คือ การดูแลพนักงาน โดยเน้นความมั่นคงในการทำงานด้วยการไม่ปลดพนักงาน การปรับทักษะในการทำงานและสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ อีคอมเมิร์ซ การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ส่งเสริมความโปร่งใสผ่านการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกที่มีอยู่ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องบรรษัทภิบาล ผู้นำในวันนี้ต้องนำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และมีจิตสำนึก (Mindset) ด้านความยั่งยืน เป็นตัวอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ และที่สำคัญ คือ ควรเห็นความสำคัญของการร่วมมือ เพราะเราไม่สามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนเพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัยการสร้างพันธมิตร ความร่วมมือแบบประชารัฐ (Public Private Partnership) จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้นำองค์กรจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการทางธุรกิจ สินค้า บริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขององค์กร โดยจะต้องลงมือทำอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม”

คุณศุภชัยยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงความสำคัญของนวัตกรรมว่า “ความหมายที่แท้จริงของนวัตกรรม มิใช่เป็นเพียงเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมทางความคิด โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จะต้องมีแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ให้คุณค่ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ทั้งนี้ การลงทุนที่มีศักยภาพและคุ้มค่าที่สุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การลงทุนด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงความคิดสร้างสรรค์ สามารถช่วยต่อยอดเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจได้อยู่ตลอดเวลา และจะต้องเข้าใจการสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย นอกจากนั้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยเป็นทางออกของปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความท้าทายทางสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาด อาทิ โควิด-19 หรือในด้านการเกษตร รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาขยะ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและสังคมว่าธุรกิจของเรายังคงเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างประโยชน์สู่ลูกหลานของเรา”

###

 

เกี่ยวกับ United Nations Global Compact (UNGC)

United Nations Global Compact  คือ โครงการริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติที่สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ปรับยุทธศาสตร์และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักสากลสิบประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต UN Global Compact ได้เปิดตัวเมื่อปี  2543 โดยมีเป้าหมายที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจทั่วโลกดำเนินกิจการด้วยแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน อันสอดคล้องเป้าหมายและค่านิยมขององค์การสหประชาชาติ  โดยมีบริษัทมากกว่า 10,000 แห่ง และ องค์กรไม่แสวงหากำไรมากกว่า 3,000 แห่ง ใน 160 ประเทศ และเครือข่ายท้องถิ่นมากกว่า 60 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่าย นับเป็นโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @globalcompact และเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ unglobalcompact.org

เกี่ยวกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT)

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย 15 บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิก 51 องค์กร โดย GCNT ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ของโครงการสำคัญของสหประชาชาติ UN Global Compact เครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรณรงค์ให้บริษัททั่วโลกวางกลยุทธ์และยึดหลักการทำงานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนครอบคลุม
การดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริต ตลอดจนดำเนินกิจกรรมที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง ภายใต้หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ อาทิ เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) รวมไปถึงข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
โทร. +66 89 0302411, +66 92 2709111
info@globalcompact-th.com

FIVE W&H Communication Co., Ltd.
สุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ (ต้อม)
โทร. +66 840901212
email : tompr1212@gmail.com 

  • UN Global Compact organizes Virtual Leaders Summit 2020, a global virtual summit on which over 200 leaders share their insights and visions on sustainable development and how businesses can recover better from the COVID-19 pandemic. The Summit is organized under the theme of “Recover Better, Recover Stronger, Recover Together”and welcomes over 15,000 participants from 193 countries, broadcasting non-stop for 26 hours.
  • Suphachai Chearavanont in his capacity as CEO of C.P. Group and Chairman of Global Compact Network Thailand, the sole representative from Thailand on this stage, participated in the panel discussion, "Reflections on Change & Roadmaps to Recovery." He reaffirmed the importance of public-private partnership (PPP) as key to “build back better” and leadership development with sustainability mindset as an essential foundation, which will ultimately help reduce socio-economic inequality.

Bangkok, 16 June 2020

Global Compact Network Thailand (GCNT), a local network of UN Global Compact consisting of companies, non-profit organizations, and leading educational institutions joins the "UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020" to mark the 20th anniversary of the UN Global Compact. The Summit invites all participants to come together and discuss various sustainability topics that are relevant for driving global development, and is being held on a virtual platform and broadcast globally from New York for 26 hours non-stop, on 15 – 16 June 2020. Currently, over 15,000 participants from 193 countries have been registered. 

High-level speakers at the Summit include Mr. António Guterres, UN Secretary-General; Mr. Ban Ki-moon, Former UN Secretary-General; Mr. Al Gore, Former US Vice President and a strong advocate on climate change issues; Mr. Paul Polman, ex CEO of Unilever, and Ms. Lise Kingo, CEO and Executive Director of UN Global Compact.

The Summit has underlined the importance of UN Global Compact with its 20 years of experience, in setting the global agenda for the post-COVID-19 recovery on economic, social, and environmental fronts, as well as for the achievement of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. The next ten years ahead, which has been called the "Decade of Action" by Secretary General Guterres, will need full commitment from all business organizations to integrate the 10 principles of the UN Global Compact as well as the 17 SDGs into their core business strategies, setting clear, measurable, and inclusive targets. Multi-sector collaborations and private-public partnerships should also be strengthened.    

The first extraordinary session of the Summit's opening ceremony discussed under the topic of "Reflections on Change & Roadmaps to Recovery" led by Suphachai Chearavanont, Chief Executive Officer of Charoen Pokphand Group and Chairperson of the Global Compact Network Thailand, the sole representative from Thailand's business sector; Clara Arpa Azofra, Chief Executive Officer of ARPA Equipos Móviles de Campaña, Spain; Karmany Reddy, Sustainability Innovation Developer of Distell, South Africa; and Philip Jennings, former General Secretary of UNI Global Union; with international journalist Femi Oke as session moderator. 

Suphachai Chearavanont pointed out that while the adverse impacts of climate change will be much larger in magnitude compared to the current COVID-19 crisis, the global effect of COVID-19 has highlighted the health and well-being will be a key challenge for all of us.  "The COVID-19 crisis is a wake-up call to private sector to fast-track actions towards sustainability. This is a good opportunity to push for reforms.  We need to incorporate these new changes into our business strategies, and enhance our ability to change our operations quickly to respond to the situation,” said Mr. Suphachai.  He emphasized that as business leader, protecting the workforce has been his top priority, starting from the implementing the no-layoff policy, reskilling and creating new jobs that meet the demands of the evolving crisis, such as in e-Commerce.   

“Developing knowledge and raising awareness through disclosure, reporting sustainability performance via existing framework, such as the capital markets, will be key to reinforcing the sustainable development agenda within the business.  Leaders must be change agents with a mindset that drives for real progress. It is essential to recognize that we cannot achieve economic, social, and environmental sustainability alone, but we need to build network of partners and learn from each other. Corporate leaders must work together to catalyze changes in society through their business processes, products and services, technology, and innovation through concrete and meaningful actions." 

Expanding on the theme of innovation, Mr. Suphachai said “the true meaning of innovation is not limited to new technologies, but also include new ideas and new mindsets. The new generations of business leaders must have a sustainability mindset that recognizes social and environmental values, in addition to business value creation.”  He stressed the importance of investing in human capital development as the most crucial investment, training people in technological skills, creativity and entrepreneurship, as well as understanding of sustainability. “This kind of innovation and energy will propel businesses toward addressing social and environmental challenges such as COVID-19, climate change, and waste management.  and strengthen the confidence of our customers and society at large that our business is strong and resilient, contributing positively to our stakeholders and future generations,” Mr. Suphachai concluded.   


###

 

About The United Nations Global Compact

As a special initiative of the UN Secretary-General, the United Nations Global Compact is a call to companies everywhere to align their operations and strategies with ten universal principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption. Launched in 2000, the mandate of the UN Global Compact is to guide and support the global business community in advancing UN goals and values through responsible corporate practices. With more than 10,000 companies and 3,000 non-business signatories based in over 160 countries, and more than 60 Local Networks, it is the largest corporate sustainability initiative in the world. 

For more information, follow @globalcompact on social media and visit our website at unglobalcompact.org.

 

About Global Compact Network Thailand (GCNT)

Founded in 2018, Global Compact Network Thailand (GCNT) is currently joined by 51 leading Thai corporates whose common purpose is to facilitate balanced and sustainable economic, social and environmental development in accordance with United Nations Global Compact -- a collaborative network of private sectors that encourages businesses worldwide to adopt sustainable and socially responsible policies with more than 13,000 members in 160 countries.

 

Contact:

Global Compact Network Thailand   

Tel. +66 89 0302411, +66 92 2709111

info@globalcompact-th.com

For media contact :

Supaporn Rungcharoenkiat (Tom)

Tel. +66 840901212

email : tompr1212@gmail.com

< กลับหน้าที่แล้ว