ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ปรัชญาของกลุ่มมิตรผล

Video
รายการเราปรับ โลกเปลี่ยน #UnitingBusinessForABetterWorld

แนวคิด "ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ" ของกลุ่มมิตรผล วิถีการดูแลพนักงาน ชุมชน เพื่อให้พร้อมเติบโตไปด้วยกัน ด้วยความเชื่อในคุณค่าของทุกคน และแนวคิดในการดูแลบุคลากร ชุมชน และสังคมแบบ "ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ" ทำให้กลุ่มมิตรผลไม่หยุดที่จะพัฒนาส่งเสริมให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน ผ่านการเติมเต็มความรู้ความสามารถให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังจิตใจความเป็นมิตรอาสา เพื่อร่วมดูแลและใส่ใจสังคมไทยไปด้วยกันรายการเราปรับ โลกเปลี่ยน
#ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ #เพื่อโลกยั่งยืน
ออกอากาศทุกวันพุธ
TNN หลังข่าวค่ำ เวลา 20:00น.
True4U ก่อนข่าวพระราชสํานัก เวลา 20:30น.
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP