รายการ เราปรับ โลกเปลี่ยน: Sea You Tomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ

Video
Sea You Tomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ
หนึ่งในปณิธานที่สิงห์ เอสเตท ตั้งเอาไว้ คือ
การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกการพัฒนาโครงการ
ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางอย่างท้องทะเล มุ่งสร้างสิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งเล็กๆ
โดยไม่เพียงแต่ต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลให้คงอยู่
แต่ยังตั้งใจอนุรักษ์และฟื้นฟูให้ทุกๆ พื้นที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิม
ผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นนี้ ทำให้โลกใต้ท้องทะเลของเรา
มีปะการังงดงามและสมบูรณ์ขยายไปแล้วมากกว่า 10 เท่า
ติดตาม รายการ เราปรับโลกเปลี่ยน
#ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ #เพื่อโลกยั่งยืน
ออกอากาศทุกวันพุธ
TNN หลังข่าวค่ำ เวลา
20:00น.
True4U ก่อนข่าวพระราชสํานัก เวลา
20:30น.
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP