ป่าชายเลน…เครื่องมือฟอกเขียวธุรกิจ หรือคาร์บอนเครดิตเพื่อชุมชน ? | Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

Blog
เมื่อป่าชายเลน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นความมั่นคงทางอาหารของชุมชน กลายเป็นเป้าหมายของภาคเอกชนในการสร้างคาร์บอนเครดิต ชุมชนที่ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์จะได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ติดตาม Bigstory เรื่องใหญ่ ThaiPBS
ป่าชายเลน…เครื่องมือฟอกเขียวธุรกิจหรือคาร์บอนเครดิตเพื่อชุมชน ?
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP