ไออาร์พีซี และ ปตท. ร่วมกันศึกษาการผลิตวัตถุดิบสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564  คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจ Melt Blown และธุรกิจ Nitrile Butadiene Latex (NBL) ระหว่าง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม

กลุ่ม ปตท. โดย ไออาร์พีซี และ ปตท. เร่งเดินหน้าผลักดันธุรกิจ Life Science มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขให้แก่ประเทศ ร่วมกันศึกษาการผลิต Melt Blown ผ้าชั้นกรองในหน้ากากอนามัย N95 และ Nitrile Butadiene Latex (NBL) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับทำถุงมือไนไตร หรือถุงมือทางการแพทย์เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย ให้ทัดเทียมสากล โดย ตั้งเป้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปี 2565 และ 2568 ตามลำดับ

ไออาร์พีซี เล็งเห็นโอกาสจากสถานการณ์ “New Normal” และมีกลยุทธ์มุ่งสู่การเติบโตไปยังธุรกิจปิโตรเคมีปลายน้ำ ให้เข้าใกล้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้น การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Smart Material โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายห่วงโซ่อุปทานธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทฯ ให้ครบวงจร

< กลับหน้าที่แล้ว