CONTACT US f x l i i

แพรนด้า ใส่ใจ ห่างไกล COVID -19 จัดอบรม “รู้ทันและป้องกัน Covid-19 ให้กับพนักงานผู้ไม่สะดวก”


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณเพ็ญแข รักกสิกร ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 2 ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ , คุณจิตติรัตน์ เนื้อทอง หัวหน้าแผนกฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรม “รู้ทันและป้องกัน Covid-19 ให้กับพนักงานผู้ไม่สะดวก” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานผู้ไม่สะดวก ได้ทราบถึงวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19, การล้างมือที่ถูกวิธี รวมทั้งการสวม ถอด ทิ้ง หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี ในช่วงที่ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 (Covid-19) กำลังระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ทุกคนต่างต้องระวังตัวให้มากที่สุด อย่างแรกที่ควรรู้คือไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 (Covid-19) สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย น้ำตา ดังนั้น การไอ การจาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง แล้วเผลอมาจับหน้า ขยี้ตา หยิบอาหารทาน ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ติดเชื้อโควิดได้ทั้งนั้น และเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ไวรัสแพร่กระจายไปทั่วโลก พร้อมกันนี้ยังรับคำแนะนำเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อสงสัยจาก คุณฉัตรสุดา เต่านวน พยาบาลวิชาชีพ โดยมีคุณเกิด คุมกุดหว้า ซุปเปอร์ไวเซอร์ แผนกแต่งพลอย เป็นล่ามภาษามือ โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริเวณ โรงอาหารบริษัทฯ


< กลับหน้าที่แล้ว