UN Global Compact Leaders Summit 2021

Event
21 May 202112.00 AM - 12.00 AM

 About this Event    Agenda   [ FAQ ]   Register Now !    

การประชุมครั้งสำคัญของปี 2021
UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2021

UN Global Compact Leaders Summit 2021
A New Era of Action…Start Now

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ของโครงการสำคัญระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ เตรียมจัดฟอรั่มใหญ่ระดับโลก “Virtual Leaders Summit 2021”  ระดมทัพสุดยอดผู้นำจากทั่วโลก รับมือกับความท้าทายของวิกฤตโควิด-19 และความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ว ทั้งผู้กำหนดนโยบาย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการและภาคประชาสังคม กว่า 1,000 คน อาทิ  อันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ฮาลีมะฮ์ ยากอบ ประธานาธิบดีสิงคโปร์ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไทย ไนเจล ท้อปปิ้ง High-Level Climate Champions for Climate Action COP26 เจมส์ ควินซีย์  ซีอีโอ โคคา-โคลา จูลี่ สวีท ซีอีโอ เอคเซนเซอร์   พร้อมด้วยนักธุรกิจจากประเทศไทย นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ศุภชัย เจียรวนนท์ ได้รับเกียรติในการร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก และซีอีโอองค์กรชั้นนำ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กฯ  บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์  บมจ. ไทยวา องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ร่วมระดมความคิด ผนึกกำลังปรับเป้าหมายทางธุรกิจ  เพื่อจัดการกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มาบรรจบการระบาดของโควิด-19  ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม  เศรษฐกิจที่เลวร้ายลง  และการคอร์รัปชั่นที่ไม่ถูกตรวจสอบ  รวมทั้งเสนอแผนงานเพื่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน  พร้อมเปิดประชุมทางไกลสร้างเครือข่าย Online Networking ตลอด 26 ชั่วโมง ในวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้

GCNT ร่วมจัดเวทีเสวนาในนามประเทศไทย ในหัวข้อ การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: ยกระดับแนวทางธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “Accelerate Climate Action: Raising Business Pathway to Decarbonization” โดยได้รับเกียรติจากผู้บุกเบิกนวัตกรรมธุรกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต  คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนไทย และ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนเรื่องนี้ในประเทศไทย  โดยคุณยูกิ ยาสุย Asia Pacific Region Co-ordination Manager, United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ความน่าสนใจของเวทีประเทศไทยในงาน Virtual Leaders Summit 2021 คือ การนำเสนอประเด็นที่สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในระดับโลกที่ยกให้การรับมือกับมหันตภัยโลกร้อน เป็นเรื่องสำคัญต่อจากวิกฤตโควิด-19  และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ ที่อันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน “เร่งเครื่อง” โดยเรียก 10 ปีต่อจากนี้ว่า ทศวรรษแห่งการลงมือทำ (Decade of Action)  แต่ในขณะที่โลกกำลังเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อได้แล้วเป็นบางข้อ  ก็ยังคงมีบางข้อที่ใช้เวลานานหรืออาจแย่ลงกว่าเดิม นั่นคือ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (SDGs ข้อ 13 Climate Change)  และเรายังต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ที่คร่าชีวิตผู้คนมากมาย ทำลายชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานต้องหยุดชะงัก ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ และแทบจะทำให้สิ่งที่ทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสูญหายไป   

การชักชวนให้ภาคเอกชนมาต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของ UN Global Compact ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ใน 3 ปี ข้างหน้าที่จะยกระดับแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตภูมิอากาศ โดยสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ตั้งเป้าหมายที่จริงจังและวัดผลได้  ที่สำคัญ  คือ  การสร้างความรู้ความเข้าใจว่าภาคธุรกิจไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการมีสถานะทางการเงินและกำไรที่มั่นคง  เพราะในทางกลับกันการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้ผู้คน สังคม ธุรกิจและเศรษฐกิจมีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ UN Global Compact ยังส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วย เวทีประเทศไทยที่มีทั้งตัวแทนของภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้  จึงตอบโจทย์การรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กำลังมีความเคลื่อนไหวคึกคักทั่วโลก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050   


เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก พบกับเหล่าผู้นำตัวแทนภาคธุรกิจไทยบนเวทีโลก พร้อมกับผู้นำทั่วโลกจากทุกภาคส่วนกว่า 1,000 คน เพื่อระดมความคิดรับมือกับวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มาบรรจบการระบาดของโควิด-19 ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เศรษฐกิจที่เลวร้ายลง และการคอร์รัปชั่นที่ไม่ถูกตรวจสอบ พร้อมผนึกกำลัง ปรับเป้าหมายทางธุรกิจ และลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 64กำหนดการ (ตามเวลาประเทศไทย)
วันที่ 15 มิ.ย. 64

18.50 น            พิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก

22.00 – 22.50 น. คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ตัวแทนภาคธุรกิจไทยบนเวทีโลก ในฐานะประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Light the Way to Glasgow and Net Zero: Credible Climate Action for a 1.5°C World

วันที่ 16 มิ.ย. 64

9.00 – 9.50 น. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในหัวข้อ A New Era of Action. Accelerate Climate Action: Raising Business Pathway to Decarbonization พบตัวแทนสมาชิกเครือข่ายฯ จาก 2 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่
- คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
- คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

10.30 - 11.30 น.
พบตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของไทยด้านความยั่งยืน คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์, ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

12.00 – 13.00 น. คุณโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ SDG Ambition: Mobilizing Ambitious Corporate Actions Towards the Global Goals

14.00 – 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ Human Rights and Labour Principles - A Business Imperative: Commemoration of the 10th Anniversary of the UNGPS
 
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม
UN Global Compact Leaders Summit 2021

เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนแล้ววันนี้

(1) เฉพาะองค์กรที่เป็นสมาชิก UN Global Compact
บุคลากรทุกระดับ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
(กรุณาตรวจสอบรายชื่อองค์กรสมาชิกในประเทศไทยด้านล่าง) 
ลงทะเบียนที่นี่


(2) สำหรับองค์กรธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป 
อัตราค่าลงทะเบียน $199 USD 
ลงทะเบียนที่นี่


รายนามองค์กรสมาชิก UN GLOBAL COMPACT ในประเทศไทย
(เรียงลำดับชื่อองค์กรตามตัวอักษร A-Z)
  About this Event    Agenda   [ FAQ ]   Register Now !    

UN Global Compact Leaders Summit 2021
15-16 June 2021 — A 26 Hour Digital Experience

Join us 15-16 June as business leaders, government officials, civil society leaders, academia and more gather virtually from around the world for our biggest event of the year. 

Elevating Ambition for Collective Action 

The annual UN Global Compact Leaders Summit mobilizes and connects thousands of business leaders, policy makers, civil society and academia representatives, from all over the world, to take action on the Sustainable Development Goals (SDGs). This year’s virtual Leaders Summit will address the converging crises of climate change, the covid-19 global pandemic, worsening social and economic inequality, and unchecked corruption, and offer a roadmap for a sustainable recovery.

Together we will exchange knowledge, take stock of progress, highlight areas for greater influence, and inspire collective action to make lasting change. Join thousands of global leaders and SDG stakeholders as we elevate ambition for strategic collective action, rebuild a just, equitable and resilient world.  


What To Expect

The Leaders Summit is a multisession digital experience convening thousands of leaders from across the globe—on a single digital event platform—for 26 hours in every time zone— featuring plenary sessions, regional breakout sessions, performances, exhibitions, and interactive networking.

26 Hours of Content

Be inspired by today's leading voices from the UN, government, business and academia. On the plenary and breakout stages, global leaders will share lessons learned, examples of SDG implementation and how collective action is driving change.

The Pavilion

The Leaders Summit Pavilion is a dynamic space where UN Global Compact partners will showcase videos and host sessions featuring  their specific approach to SDG implementation.

Networking

Imagine the possibilities when you video chat with thousands of sustainability leaders who are shaping the future. Together, through collaboration and bold actions, we can enact powerful change. 

THEMES 

The Summit will ignite collective action on five prioritized issues, target gender equality, worker rights and decent work, climate, anti-corruption and strategic partnerships.  

 
DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้