ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกับเรา
กิจกรรมและการประชุม
 • UN Global Compact Leaders Summit
 • Uniting Business LIVE
 • GCNT Forum
 • คู่มือแนะนำ และเครื่องมือ
 • การฝึกอบรม
 • Accelerators
 • การสนับสนุนเชิงนโยบาย
 • แคมเปญ Call to Action
 • โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำ
 • รายงานความคืบหน้า
 • ฟังก์ชัน Participant Profile
 • สิทธิ์ในการใช้ logo ของ UNGC
 • เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียด
และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ผู้นำหลายท่านเห็นว่า
การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นสำคัญ
คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
GCNT จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับเรื่องความรับผิดชอบของภาคธุรกิจไทยไปสู่ระดับสากล โดยยึดมั่นตามหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ณ ตอนนี้เราอยู่ในยุคของการลงมือทำ ซึ่งเหลือเวลาน้อยกว่า 10 ปีในการบรรลุเป้าหมายภายในปี 2030 เหลือเวลาไม่มากแล้วที่จะบรรลุเจตนารมณ์เพื่อโลกและคนรุ่นหลัง
คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด
GCNT มีแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่รวบรวมมาจากทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การเป็นสมาชิกของ GCNT ทำให้เรามีโอกาสเชื่อมต่อและสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เมื่อเราได้ระดมความคิดและหาทางออกร่วมกัน จะทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการลงมือทำเพียงคนเดียว
คุณปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
คุณปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจของเราเติบโตอย่างรวดเร็วมากเพราะองค์กรอื่น ๆ เห็นว่าเราดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง SDGs จึงเล็งเห็นว่าเราเป็นคู่ค้าที่มีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในช่วงโควิด สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่าลูกค้าของเราเชื่อมั่นใน แพรนด้า จิวเวลรี่ ว่าเรามีศักยภาพในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ
คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
ได้ผนึกกำลังพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน มุ่งมั่น
ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เราพร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
การเข้ามาเป็นสมาชิก GCNT ทำให้ สิงห์ เอสเตท ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรอื่น ๆ โดยเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน
คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
GCNT เป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของ ก.ล.ต. ในการขับเคลื่อนเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับ GCNT อย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบริษัทจดทะเบียนให้มีความตระหนักรู้ต่อเรื่อง ESG รวมถึงประเด็นเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี
คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี
เอสซีจีได้เป็นสมาชิกของ GCNT โดยเราจะดำเนินงานในทุก ๆ ด้านที่เราสามารถทำได้เพื่อที่จะแบ่งปัน ริเริ่ม และดำเนินงานร่วมกับองค์กรธุรกิจอื่น ๆ และสังคมในการสนับสนุนกลยุทธ์ของประเทศไทยเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP