Benefits You Gain
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกับเรา
สิทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายมาตรฐานทางธุรกิจระดับโลก
เพิ่มความรู้เข้าใจเพื่อปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของ UN Global Compact
ได้ขยายเครือข่ายความยั่งยืนกับสมาชิกผู้เข้าร่วมอื่นๆ
เพิ่มความรู้เข้าใจเพื่อปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
สิทธิ์ในการใช้ Logo ของทาง UN Global Compact**
(**ยกเว้นการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือแสดงบนผลิตภัณฑ์)
ดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียด
และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก
คลิกที่นี่
CEO หลายท่านเห็นว่า
การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นสำคัญ
นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้โลกใบนี้กับเราไหม? GCNT ขอชวนคุณมาทำความรู้จักหลักการทำงานเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคุณ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานคณะผู้บริหาร
เอสซีจี
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานคณะผู้บริหาร
เอสซีจี
คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้โลกใบนี้กับเราไหม? GCNT ขอชวนคุณมาทำความรู้จักหลักการทำงานเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคุณ
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้โลกใบนี้กับเราไหม? GCNT ขอชวนคุณมาทำความรู้จักหลักการทำงานเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคุณ
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP