พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การก่อตั้ง " สถาบันธุรกิจและสิทธิมนุษยชน" Business and Human Rights Academy

GCNT News
ขอเชิญรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การก่อตั้ง"สถาบันธุรกิจและสิทธิมนุษยชน" (Business and Human Rights Academy)
.
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 11:45 น. ผ่านช่องทางออนไลน์
.
Facebook Live
https://fb.watch/eGYCEb_F8u/ 
.
Youtube Live
https://youtu.be/Od3jfgtn4iQ 
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP