ธนาคารกสิกรไทย การเงินที่ยั่งยืน ต้องจับมือ และเดินไปด้วยกัน

Environment


สถาบันการเงินมีบทบาทสําคัญในการเป็นต้นทางที่จะส่งเสริมหรือปิดกั้นการสร้างความยั่งยืน โดยมีหน้าที่หลักในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทย หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนําของ เมืองไทย ที่ปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็น ดีเอ็นเอของธนาคาร โดยกําหนดนโยบายด้านความยั่งยืนในการบริหารงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายด้านสินเชื่อและการลงทุน ที่เน้นการสนับสนุนภาคธุรกิจให้ดําเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ด้าน ESG เพื่อให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ทุกสินเชื่อ ต้องใช้เกณฑ์ ESG กํากับ 

ในการลงทุนเพื่อความยั่งยืน จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนํา ประเด็นเสี่ยงด้าน ESG มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาสินเชื่อ โดยตัวอย่างจากธนาคารกสิกรไทย ที่ตั้งเป้าในการปล่อย สินเชื่อและลงทุนเพื่อความยั่งยืนให้ได้ 2 แสนล้านบาท ภายในปี 2030 ทุกสินเชื่อโครงการและเครดิตเชิงพาณิชย์ของ ลูกค้าขนาดกลางขึ้นไป รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ มีข้อกําหนดว่าต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยง ESGอย่างครบถ้วนโดยกําหนดประเภทของสินเชื่อที่ธนาคาร จะไม่สนับสนุน (Exclusion List) และกําหนดแนวปฏิบัติ ในการพิจารณาสินเชื่อสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector- Specific Guidelines) รวมทั้งมีมาตรการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้มั่นใจว่า สินเชื่อที่ธนาคารสนับสนุนจะได้รับการจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมBeyond Financial Solutions 
ผสานเทคโนโลยีและความร่วมมือกับพันธมิตร

บทบาทของธนาคาร ไม่ใช่แค่เป็นเพียงตัวกลางทางการเงิน เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวหลักในการริเริ่มโครงการความร่วมมือ ที่เป็นมากกว่าบริการทางการเงินเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึง ไลฟ์สไตล์กรีนได้ง่ายขึ้น อย่างเช่น โครงการ SolarPlus ติดตั้งโซลาร์รูฟให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและโครงการ ส่งเสริมการเช่าใช้งานEV Bike ที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ให้แพร่หลายเป็นการสร้างความร่วมมือทั้ง Ecosystem เพื่อให้ ลูกค้า สังคม และประเทศ เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

"คนตัวเล็ก" ต้องเติบใหญ่แบบมีวินัย 

การเงินที่ยั่งยืน ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังเช่นที่ธนาคารฃกสิกรไทย คํานึงถึง “คนตัวเล็ก” หรือลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายและสะดวก และในขณะเดียวกัน ก็ไม่สร้างปัญหาก่อหนี้สิน เกินกําลัง โดยใช้นวัตกรรมเชิงธุรกิจนําทาง เช่น การบริการ ทางการเงินดิจิทัล หรือโมบายแบงค์กิ้ง อย่าง K PLUS ช่วย อํานวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชื่อได้มากขึ้นอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งให้ความรู้ทางการเงินเพื่อเสริมสร้างวินัยทาง การเงิน ป้องกันภาระหนี้เกินตัว

ในวันที่โลกต้องการการเยียวยา ธนาคารกสิกรไทย ย้ำชัดว่า การพัฒนาแบบยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ภาคเอกชนทุกภาคส่วนต้องปรับตัว องค์กรใด ภาคธุรกิจใดมีความพร้อมย่อมเดินหน้าไปก่อน ขณะที่ภาครัฐ หากจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปในทิศทาง เดียวกัน ต้องกําหนดแรงจูงใจและมาตรการทาง กฎหมายให้ชัดเจน เมื่อนั้นแรงผลักดันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะเห็นภาพชัดและนําไปสู่หนทางของการทําได้จริง

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้