รายการ เราปรับ โลกเปลี่ยน: OKLIN นวัตกรรม เครื่องกำจัดขยะอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม

Video
บริษัทโอ๊คลิน ประเทศไทยจำกัด ผู้นำนวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน เครื่องกำจัดขยะอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ที่ช่วยกำจัดขยะอาหารกว่า 10,000ตัน ต่อปี
- เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย ช่วยต้นไม้สร้างออกซิเจนไปแล้วกว่า 45,000ตัน
เชิญชวนทุกคน ทานอาหารให้หมด หรือกำจัดขยะอาหารให้ถูกวิธี
ร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทยไปด้วยกัน ติดตามรายการ เราปรับ โลกเปลี่ยน
#ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ #เพื่อโลกยั่งยืน
ออกอากาศทุกวันพุธ
TNN หลังข่าวค่ำ เวลา
20:00น.
True4U ก่อนข่าวพระราชสํานัก เวลา
20:30น.
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP