รายการเราปรับ โลกเปลี่ยน : SC GRAND จุดประกายแฟชั่นรักษ์โลก

Video
ทำความรู้จัก SC GRAND แบรนด์ผ้ารีไซเคิล สิ่งทอยั่งยืนของคนไทย
และ เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า CIRCULAR ธุรกิจที่ดำเนินจากรุ่นสู่รุ่น
พัฒนากระบวนการผลิตเสื้อผ้าที่ช่วยลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการใช้น้ำสะอาด
ทั้งในกระบวนการปลูกฝ้าย และกระบวนการฟอกย้อม
ลดกระบวนการผลิตบางขั้นตอนทำให้
ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ Co2
ที่ทำให้เป็นสาเหตุ ของภาวะโลกร้อน
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการส่งต่อทรัพยากรของโลกไปสู่คนรุ่นต่อไป
ติดตาม รายการ เราปรับโลกเปลี่ยน
#ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ #เพื่อโลกยั่งยืน
ออกอากาศทุกวันพุธ
TNN หลังข่าวค่ำ เวลา
20:00น.
True4U ก่อนข่าวพระราชสํานัก เวลา
20:30น.
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP