Special Interview: คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. (PTTEP)

Blog

EMPATHY "ความเข้าใจ ที่ไม่เข้าใจ"

PTTEP บริษัทน้ำมันแห่งชาติเห็นถึงความสําคัญ ของการที่จะต้องปรับเปลี่ยนองค์กร ผ่านการทํา Transformation ที่เน้นย้ำในเรื่องของ People & Mindset “เพราะโลกของธุรกิจทุกวันนี้ ไม่ใช่โลกที่เกิดจากการแข่งขันให้แพ้ชนะในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เป็นโลกของการร่วมมือกัน เพื่อสร้างคุณค่าสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต” ร่วมรับฟังมุมมองจากคุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. (PTTEP) ต่อการ Transform องค์กรระดับมหาชน ให้เป็น “Energy Partner of Choice” . ที่มา: Mission to the Moon
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP