เปิดรับสมัครหลักสูตร Climate Ambition Accelerator เพื่อการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทะเยอทะยานและตามหลักวิทยาศาสตร์

Event
1 Mar 2022 10.00 AM - 13 May 2022 11.59 PM


หลักสูตร
Climate Ambition Accelerator

Climate Ambition Accelerator เป็นหลักสูตร 6 เดือน สำหรับองค์กรสมาชิกของ United Nations Global Compact ที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าในการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ และสร้างเส้นทางเพื่อให้บริษัทเปลี่ยนผ่านไปสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero) หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดย United Nations Global Compact โดยได้รับการสนับสนุนจาก Patrons Ørsted, Natura & Co และ En+ Group ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินการด้านสภาพอากาศที่น่าเชื่อถือในบริษัททุกขนาด ภาคส่วน และภูมิภาค ให้สามารถดำเนินงานตามความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย

ไม่ว่าบริษัทจะอยู่ที่ใดบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน หลักสูตร Climate Ambition Accelerator จะช่วยเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความรู้และทักษะที่จำเป็นใรการเร่งการลงมือทำเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการกำหนดตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ สอดคล้องตามเป้าหมาย 1.5 C บริษัทที่เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก โอกาสในการเรียนรู้แบบ Peer-to-peer และผู้เชี่ยวชาญจาก SBTi และ การเรียนแบบ on-demand ผ่าน UN Global Compact Academy

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • เรียนรู้การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ภายในปี 2050
 • กระตุ้นนักลงทุน ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น ด้วยแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นกว่าบริษัทอื่น ๆ ในตลาด
 • เข้าใจ Science Based Targets initiative (SBTi) และแนวคิด net-zero ซึ่งรวมถึงวิธีการ ข้อกำหนด กระบวนการ ประโยชน์ และการบังคับใช้
 • รับฟังความคิดเห็นจากบริษัทอื่นๆ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในช่วง Peer-to-peer
 • เข้าเรียนแบบ on demand อย่างไม่จำกัด ผ่าน UN Global Compact Academy
 • เข้าถึงผู้เชียวชาญ และ โอกาสในการสร้างเครือข่าย
 • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกระดับโลกและระดับประเทศ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

MODULES

 • FOUNDATIONS
เจาะลึกถึงวิธีการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Target - SBT) ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงเนื้อหาเชิงลึกของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero)
 • BUSINESS CASE

ขับเคลื่อนความทะเยอทะยานในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับการดำเนินการด้านสภาพอากาศในระดับผู้บริหารและคณะกรรมการ ภายในองค์กร

 • IMPLEMENTATION

เรียนรู้วิธีการจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบังคับใช้กลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • องค์กรสมาชิกของ United Nations Global Compact
 • สนใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความทะเยอทะยานและสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส
 • ยินดีที่จะส่งตัวแทนสองคนเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม และตัวแทนระดับผู้บริหารเพื่อติดตาม ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม high level

TIMELINE  
 • เปิดรับสมัคร: 1 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2022
 • เริ่มหลักสูตร: พฤษภาคม 2022
 • จบหลักสูตร: พฤศจิกายน 2022Brochure & FAQ

READY TO JOIN?


สมัครได้ที่ https://unglobalcompact.org/take-action/climate-ambition-accelerator

หรือติดต่อ ploy.wipavee@globalcompact-th.com

DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP