รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจและนักออกแบบ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CIRCO Creating Business Through Circular Design Track #10: Food & Beverages

Event
15 Aug 2022 9.00 AM - 31 Aug 2022 5.00 PM

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร CIRCO: Creating Business Through Circular Design รุ่นที่ 10 ในเส้นทางธุรกิจ “อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)”

 

หลักสูตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม เรียนรู้ผ่านการทดลองคิด ทดลองทำร่วมกัน(Workshop) กับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหมุนเวียนและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

โดยการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NXPO) 


ตารางการอบรม


ทั้งหมด 3 ครั้ง ตลอดหลักสูตรในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ได้แก่

Session 1 (Initiate) : วันพุธที่ 14 ก.ย. เวลา 9.30-17.00 น.

Session 2 (Ideate)* : วันพุธที่ 28 ก.ย. เวลา 9.30-17.00 น.

Session 3 (Implement) : วันพุธที่ 5 ต.ค. เวลา 9.30-17.00 น.

*ระหว่าง Session 2 และ 3 ( 19-23 ก.ย.) แต่ละบริษัทสามารถรับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจ จากผู้ฝึกอบรม (Trainer Call)  บริษัทละ 1 ชั่วโมง


ลงทะเบียน :https://forms.gle/Y2L899FQmPbqiKmo7รูปแบบ Workshop : 


การอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 

ชั้น 31 ตึก AIA Capital Tower ถนนรัชดา กทม. 

*หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 


หมดเขตรับสมัคร 31 ส.ค. 2565

**ประกาศรายชื่อ 10 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์ ในวันที่ 1 ก.ย. 2565


หมายเหตุ : การอบรมหลักสูตร CIRCO มีมูลค่า 30,000 บาท/บริษัท 

ซึ่งปัจจุบันโครงการละเว้นค่าใช้จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับบริษัทที่ได้รับคัดเลือกการอบรมนี้เหมาะสำหรับใคร?

ธุรกิจที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรม “อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)” ในประเทศไทย รวมทั้งธุรกิจค้าปลีกอาหาร ที่ต้องการเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยในแต่ละรุ่น จะเปิดรับเพียง 10 ธุรกิจ แต่ละธุรกิจสามารถส่งตัวแทนบริษัทมาร่วมอบรมได้ 2-3 ท่าน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย

  • ผู้ร่วมอบรมหลัก 1 ท่าน  จากทีมพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ (Business and R&D part) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร  *จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง

  • ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (commercial part) 


เกณฑ์การคัดเลือก (Selection Criteria) 

  • 1.) สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกครั้ง (Time Commitment) : การอบรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่หากผู้อบรมหลักไม่สามารถเข้าร่วมเรียนได้ครบทุกครั้ง ทางโครงการจำเป็นคิดค่าปรับ 10,000 บาท/ บริษัท เพื่อรักษาสิทธิ์ของบริษัทอื่นๆที่สนใจเรียน แต่ไม่ได้รับเลือก

  • 2.) มีบทบาทหลักในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ในองค์กร (High level of involvement with the design & development process) : ผู้อบรมควรมีบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร 

  • 3.) เปิดใจแลกเปลี่ยนและร่วมมือ (Open for cooperation & collaboration ) : ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมท่านอื่นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและสำรวจโอกาสในการสร้างความร่วมมือกัน ไม่ปิดกั้นความเป็นไปได้ 

  • 4.) ความตั้งใจส่วนบุคคล (Personal conviction) : มีความตั้งใจจริงและมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนำกระบวนการออกแบบหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของท่าน 

  • 5.) มีไอเดียหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Product Case) ที่สนใจปรับเปลี่ยนเป็น Circular : มีผลิตภัณฑ์ในธุรกิจปัจจุบันมาใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียน พร้อมเปิดใจเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในกลุ่มตลอดการฝึกอบรม 

*ทั้งนี้ทางโครงการมองหาองค์กร บริษัทและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการนำแผนงานที่ได้จากการอบรม ไปริเริ่มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจขององค์กรได้จริง หลังจบโครงการ


อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ : CIRCO-TH-info-leaflet และ คำถามที่พบบ่อย  (FAQ) 
DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP