สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ NXPO เปิดรับสมัครธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) รุ่นที่ 4

GCNT News

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NXPO) เปิดรับสมัครธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) รุ่นที่ 4 ในกลุ่มอุตสาหกรรม "ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (Agricultural Products & Food)” ด้วยหลักสูตร CIRCO จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

“Creating business through circular design” 

ทำไมต้องอบรมการออกแบบหมุนเวียน ?

  • ได้นำโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทสนใจปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เรียนเป็นกรณีศึกษาจริงในหลักสูตร
  • ได้ลองเริ่มต้นกระบวนการคิดสร้างไอเดียการออกแบบหมุนเวียน (ideation) ภายใต้การแนะนำของวิทยากรที่ได้รับการอบรมจาก CIRCO ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
  • ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนทั้งความสูญเสียทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์ supply chain ปัจจุบัน,​การหาคุณค่า (circular value proposition) และพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโมเดลธุรกิจใหม่ จนถึงการสร้างแผนการดำเนินการ (Implementation Roadmap) ที่สามารถนำไปดำเนินงานต่อในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากบริษัทอื่นๆที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และจากผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เกี่ยวกับหลักสูตร CIRCO 

  • โปรแกรมการออกแบบหมุนเวียนที่สนับสนุนให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง ไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งหาโอกาสการสร้างคุณค่าใหม่ (Circular Value Proposition) ของผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
  • มีขั้นตอนการออกแบบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการ design thinking , business model design และ supply chain analysis
  • มีกรอบของโมเดลธุรกิจหมุนเวียน และกลยุทธ์การออกแบบหมุนเวียนซึ่งอ้างอิงจากแนวคิด  “Products that Last” ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Technical University of Delft (TU Delft) ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • หลักสูตร CIRCO ได้ถูกนำไปอบรมให้กับผู้ประกอบการและบริษัทมากกว่า 1,000 แห่ง ในประเทศเนเธอร์แลนด์และในอีก 8 ประเทศอาทิเช่น สหภาพยุโรป ตุรกี อินโดนีเซีย เป็นต้น

---------


การอบรมนี้เหมาะสำหรับใคร?

ธุรกิจในอุตสาหกรรม "ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (Agricultural Products & Food)” ในประเทศไทย ที่ต้องการเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยในแต่ละรุ่น จะเปิดรับเพียง 10 ธุรกิจ โดยแต่ละธุรกิจสามารถส่งตัวแทนบริษัทมาร่วมอบรมได้ 2-3 ท่าน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย

  • ผู้ร่วมอบรมหลัก 1 ท่าน  จากทีมพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ (Business and R&D part) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร  *จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง
  • ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (commercial part) 

---------


ตารางการอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 5 วัน ตลอดช่วงเวลา 6 สัปดาห์ ได้แก่ 

Orientation session : วันพุธที่ 3 พ.ย.  เวลา 9:00-12:00 น.

Session 1 : วันพุธที่  10 พ.ย. เวลา 13:00-16:00 น.

Session 2 : วันพุธที่  17 พ.ย. เวลา 13:00-16:00 น.

Session 3 : วันพุธที่  1 ธ.ค. เวลา 13:00-16:00 น.

Session 4 : วันพุธที่  8 ธ.ค. เวลา 13:00-16:00 น.

Session 5 : วันพุธที่ 15 ธ.ค. เวลา 13:00-16:00 น.


รูปแบบการอบรม : 

อบรมออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom และ Mural (เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการ collaboration)  

*ภาษาที่ใช้อบรม : ภาษาไทย 


ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ : https://forms.gle/6zgVC2Ty1K7vUq4T8

พิเศษ ! ละเว้นค่าลงทะเบียน มูลค่า 10,000 บาท เป็นกรณีพิเศษสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน

หมดเขตรับสมัคร 20 ต.ค. 2564

*รับเพียง 10 บริษัทเท่านั้น โดยทางโครงการจะยืนยันกับผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 25 ต.ค. 2564

*อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ : CIRCO-TH-info-leaflet และ คำถามที่พบบ่อย  (FAQ) 

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้