เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร CIRCO: Creating Business Through Circular Design รุ่นที่ 8 ในเส้นทางธุรกิจ “สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles & Apparel)”

Event
13 May 2022 9.00 AM - 31 May 2022 5.00 PM


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร CIRCO: Creating Business Through Circular Design รุ่นที่ 8 ในเส้นทางธุรกิจ “สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles & Apparel)”

หลักสูตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม เรียนรู้ผ่านการทดลองคิด ทดลองทำร่วมกัน(Workshop) กับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหมุนเวียนและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

โดยการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NXPO) 


รูปแบบการอบรม : 

อบรมออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom และ Mural (เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการ collaboration)  

*ภาษาที่ใช้อบรม : ภาษาไทย ตารางการสอนสด (Live Class) ทั้งหมด 6 ครั้ง ตลอดหลักสูตรในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ได้แก่

Orientation : วันพุธที่ 15 มิ.ย.  เวลา 9.30-12.30 น.

Session 1 : วันพุธที่ 22 มิ.ย. เวลา 9.30-12.30 น.

Session 2 : วันพุธที่ 29 มิ.ย. เวลา 9.30-12.30 น.

Session 3 : วันอังคารที่ 12 ก.ค. เวลา 9.30-12.30 น.

Session 4 : วันพุธที่ 20 ก.ค. เวลา 9.30-12.30 น.

Session 5 : วันพุธที่ 27 ก.ค. เวลา 9.30-12.30 น.


รูปแบบการอบรมผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย 


หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 2565

**ประกาศรายชื่อ 10 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์ ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565


หมายเหตุ : การอบรมหลักสูตร CIRCO มีมูลค่า 30,000 บาท/บริษัท 

ซึ่งปัจจุบันโครงการละเว้นค่าใช้จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับบริษัทที่ได้รับคัดเลือก


การอบรมนี้เหมาะสำหรับใคร?

ธุรกิจที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรม “สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” ในประเทศไทย ที่ต้องการเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยในแต่ละรุ่น จะเปิดรับเพียง 10 ธุรกิจ แต่ละธุรกิจสามารถส่งตัวแทนบริษัทมาร่วมอบรมได้ 2-3 ท่าน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย

  • ผู้ร่วมอบรมหลัก 1 ท่าน  จากทีมพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ (Business and R&D part) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร  *จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง
  • ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (commercial part) 


เกณฑ์การคัดเลือก (Selection Criteria) 

  • สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกครั้ง (Time Commitment) : การอบรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่หากผู้อบรมหลักไม่สามารถเข้าร่วมเรียนได้ครบทุกครั้ง ทางโครงการจำเป็นคิดค่าปรับ 10,000 บาท/ บริษัท เพื่อรักษาสิทธิ์ของบริษัทอื่นๆที่สนใจเรียน แต่ไม่ได้รับเลือก

  • มีบทบาทหลักในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ในองค์กร (High level of involvement with the design & development process) : ผู้อบรมควรมีบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร 

  • เข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เสถียรและสามารถเปิดกล้องระหว่างเรียนได้ (Stable internet connection & a camera) : เพื่อคุณภาพของปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ เราจึงขอเชิญชวนให้เปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

  • ความตั้งใจส่วนบุคคล (Personal conviction) : มีความตั้งใจจริงและมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนำกระบวนการออกแบบหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของท่าน 

  • มีไอเดียหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Product Case) ที่สนใจปรับเปลี่ยนเป็น Circular : มีผลิตภัณฑ์ในธุรกิจปัจจุบันมาใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียน พร้อมเปิดใจเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในกลุ่มตลอดการฝึกอบรม 

*ทั้งนี้ทางโครงการมองหาองค์กร บริษัทและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการนำแผนงานที่ได้จากการอบรม ไปริเริ่มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจขององค์กรได้จริง หลังจบโครงการ

*อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ : CIRCO-TH-info-leaflet และ คำถามที่พบบ่อย  (FAQ)

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณดลฌา วงษาจันทร์ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร.097-293-5556
อีเมล์ Dollacha@globalcompact-th.com 
DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP