Forward Faster ทุกบริษัทสร้างผลกระทบด้าน SDGs ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ เรียนรู้กับเราวันนี้!

Article


Forward Faster Initiative โครงการริเริ่มเพื่อเร่งรัดการดำเนินการของภาคเอกชน สร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนโลกสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs

ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายระดับโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งภัยพิบัติทางสภาพอากาศ ความขัดแย้ง การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ เราเดินมาถึงครึ่งทางของ Agenda 2030 หมุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเทศต่างๆ ตกลงร่วมกันว่าจะต้องทำให้บรรลุภายในปี 2030 

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากการรายงานล่าสุด แสดงให้เห็นว่ามีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นไปตามแผน อีก 48 เปอร์เซ็นต์เป็นไปอย่างล่าช้า และอีก 37 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความคืบหน้า ทั้งบางส่วนยังถดถอยลงจากตัวเลขเมื่อปี 2015 ตอนที่ Agenda 2030 ได้รับรองด้วย

ในมิติของภาคเอกชน คุณ Sanda Ojiambo ซีอีโอและผู้อำนวยการบริหารของ UN Global Compact กล่าวว่า “แม้ปัจจุบัน บริษัทจำนวนมากให้คำมั่นสัญญาและกำลังดำเนินการด้านความยั่งยืน แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้โลกของเราบรรลุ Agenda 2030 นี่คือวาระเร่งด่วนที่ภาคเอกชนต้องมีความทะเยอทะยาน และลงมือทำอย่างจริงจัง น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบมากกว่านี้” 

มีตัวอย่างทางธุรกิจที่แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง นั้นส่งผลให้องค์กรได้รับผลตอบแทนที่ดี ดังนั้นนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าการเริ่มดำเนินการด้านความยั่งยืนตั้งแต่วันนี้ จะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ธุรกิจของคุณ

UN Global Compact จึงเปิดตัว Forward Faster โครงการริเริ่มใหม่ล่าสุดที่เรียกร้องให้ธุรกิจต่างๆ เร่งความคืบหน้าและให้คำมั่นต่อ 5 ประเด็นเป้าหมาย คือ

 • ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) 
 • การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) 
 • ค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม (Living Wage) 
 • การฟื้นคืนแหล่งน้ำ (Water Resilience)
 • การเงินและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ SDGs (Finance & Investment) 

แต่ละบริษัทไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ทั้งหมด อย่างน้อยที่สุด เลือกดำเนินการหนึ่งประเด็นเป้าหมาย โดยคู่มือ Forward Faster จะให้คำแนะนำว่าคุณต้องทำอะไรบ้าง เพื่อที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพและเดินหน้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันในเชิงธุรกิจก็จะเป็นการปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ รวมถึงสร้างความยืดหยุ่น และรักษาผลกำไรระยะยาวให้องค์กร

ทำไม Forward Faster 
โฟกัส 5 ประเด็นเป้าหมายนี้

หมุดหมายปี 2030 ใกล้เข้ามา เพื่อเร่งความคืบหน้าของ SDGs ภาคส่วนต่างๆ จึงปรับแผนดำเนินการครึ่งหลังให้เร่งรัดและครอบคลุมที่สุด Forward Faster ก็เช่นกัน นี่คือ 5 ประเด็นเป้าหมายที่ภาคเอกชนสามารถสร้างผลกระทบได้มากที่สุด

ปัจจุบันบริษัทมากกว่า 130 แห่ง ได้เข้าร่วมกับเราและกำลังดำเนินการใน 5 ประเด็นเป้าหมาย โดยคาดว่ารายชื่อบริษัทที่มุ่งมั่นใน Forward Faster จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างมีนัยสำคัญ


ประเด็นเป้าหมายที่ 1 ความเท่าเทียมทางเพศ

หากเรายังเดินหน้าด้วยความเร็วเช่นปัจจุบัน จะต้องใช้เวลากว่า 160 ปี ที่ผู้หญิงจะบรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ ในมิติของการมีอำนาจทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วม

ทั้งที่จริงแล้ว การดำเนินการเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ จะช่วยให้บริษัทของคุณมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เมื่อผู้หญิงเป็นผู้นำและมีพื้นที่ในองค์กร ธุรกิจมักมีประสิทธิภาพการดำเนินการที่ดีขึ้น และการที่ห้องประชุมประกอบไปด้วยเพศที่หลากหลายอย่างสมดุล องค์กรจะมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์

โดยเฉลี่ยทั่วโลก GDP ในระยะยาวจะสูงขึ้นเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ หากสามารถปิดช่องว่างการจ้างงานระหว่างเพศลงได้ นอกจากนี้ความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงานยังช่วยปลดล็อกมูลค่าตลาดใหม่ที่เชื่อมโยงกับ SDG ได้มากกว่า 12 ล้านล้านดอลลาร์

เป้าหมายของ Forward Faster ในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ

 • ภายในปี 2030 เพศต่างๆ จะต้องมีโอกาสเป็นตัวแทน มีส่วนร่วม และได้รับบทบาทผู้นำอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับของฝ่ายบริหารภายในองค์กร
 • ภายในปี 2030 องค์กรจะต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน กับงานที่มีมูลค่าเท่ากัน ไม่ว่าคนทำงานนั้นๆ จะเป็นเพศใด

ประเด็นเป้าหมายที่ 2 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้น้อยกว่า 1.5 องศาเซลเซียส โลกจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 ดังนั้นการดำเนินการด้านสภาพอากาศจะช่วยรับประกันความมั่นคงให้ธุรกิจของคุณในอนาคต

ถ้าบริษัทของคุณมีความทะเยอทะยาน นี่คือจุดเปลี่ยนที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานให้ธุรกิจ ผ่านการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียงของคุณกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ นักลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลอีกด้วย

ในอนาคต นโยบายและกฏระเบียบต่างๆ ทางการค้าระหว่างประเทศจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ การดำเนินการด้านสภาพอากาศตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้บริษัทของคุณได้เปรียบในแง่การเตรียมความพร้อม นำหน้าการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เป้าหมายของ Forward Faster ในประเด็นการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • ภายในปี 2030 องค์กรจะต้องตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และอย่างช้าที่สุดจะต้องบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2050 
 • องค์กรต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านอย่างยุติธรรม เพื่อบรรเทาผลกระทบและช่วยสังคมปรับตัวในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยต้องร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น คนงาน สหภาพแรงงาน ชุมชน และซัพพลายเออร์

ประเด็นเป้าหมายที่ 3 ค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

ทุกวันนี้ทั่วโลกมีคนทำงานมากกว่าหนึ่งพันล้านคน (1 ใน 3 ของคนทำงานทั้งหมด) ที่ได้รับการประเมินว่ามีรายได้น้อยกว่าที่ต้องการ เพื่อจะมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี การจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมให้พนักงานทุกคน ไม่เพียงลดความเหลื่อมล้ำ แต่ยังเป็นการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงด้วย

ค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม (Living Wage) จึงเป็นแนวคิดที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่แรงงานที่ได้รับค่าจ้างในระดับต่ำสุด ให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพที่ดี 

หากบริษัทของคุณจ่ายค่าจ้างอย่างเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต พนักงานจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตราการลาออกและขาดงานจะลดลง ทั้งยังเพิ่มแรงจูงใจให้องค์กรสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถหน้าใหม่ ที่จะมาช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

ในภาพใหญ่ นี่คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงแสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณมุ่งมั่นต่อการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

เป้าหมายของ Forward Faster ในประเด็นค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

 • ภายในปี 2030 พนักงานทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ ขององค์กรจะได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพที่ดี 
 • องค์กรจะต้องสร้างแผนดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อผลักดันการบรรลุประเด็นเป้าหมายนี้ โดยรายได้ของคนทำงานจะต้องวัดผลได้และมีกำหนดเวลา

ประเด็นเป้าหมายที่ 4 การฟื้นคืนแหล่งน้ำ 

ทุกวันนี้ผู้คนมากกว่า 2 พันล้านคนขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด วิกฤตินี้จะรุนแรงยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ปริมาณน้ำสะอาดที่โลกมีกับความต้องการใช้น้ำ จะมีสัดส่วนต่างกันถึง 40 เปอร์เซ็นต์

การปรับปรุงการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำ และความท้าทายด้านน้ำอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต นี่คือการสร้างชื่อเสียงที่ดีในสังคม และความไว้วางใจจากนักลงทุน 

การดำเนินการด้านน้ำ ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงยั่งยืนของทุกๆ ธุรกิจ

เป้าหมายของ Forward Faster ในประเด็นการฟื้นคืนแหล่งน้ำ

 • องค์กรจะต้องปรับปรุงการดำเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เสริมสร้างความสมบูรณ์และยืดหยุ่นของน้ำ รวมถึงต้องร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แหล่งน้ำที่มีความเปราะบางอย่างน้อย 100 แห่ง ภายในปี 2030

ประเด็นเป้าหมายที่ 5 การเงินและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ SDGs

โลกจะต้องใช้เงินระหว่าง 3 ล้านล้านถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2030 ในมิติของธุรกิจ การปรับกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับ SDGs จะปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ให้องค์กร

ทั้งในแง่ของการดึงดูดนักลงทุนและเปิดโอกาสใหม่ในการลงทุน การปกป้องประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทในระยะยาว ลดความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล รวมถึงป้องกันปัญหาด้านกฎหมายและชื่อเสียงขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

ผู้คนให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนขององค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการปรับวิสัยทัศน์ไปสู่เป้าหมายด้านนี้ จะดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงให้มาทำงานกับองค์กร ทำให้ธุรกิจสามารถขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ และดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

เป้าหมายของ Forward Faster ในประเด็นการเงินและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ SDGs

 • องค์กรต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับ SDG ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงต้องกำหนดเป้าหมาย ติดตาม และรายงานสัดส่วนการลงทุนด้าน SDG อย่างสม่ำเสมอ
 • องค์กรต้องกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการลงทุนและผลการดำเนินงานของ SDG และต้องรายงานความคืบหน้าด้านนี้เช่นกัน

ร่วมเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
กับโครงการริเริ่ม Forward Faster

หากต้องการเข้าร่วม Forward Faster คุณจะต้องเป็นสมาชิก UN Global Compact ก่อน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ForwardFaster.UNGlobalCompact.org

UN Global Compact มีคอร์สอบรมและพื้นที่ความรู้ด้านความยุ่งยืนและการธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Accelerator, ห้องเรียน Academy แบบ On-Demand  และ Think Labs ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FAQ และ Action Guides
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้