Business and Human Rights: HRDD Practical Guides Training

Event
29 Aug 2022 9.00 AM - 31 Aug 2022 4.15 PM


Business and Human Rights: HRDD Practical Guides Training 
เริ่มวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 - 16:15 น. 
ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร AIA Capital Center ชั้น 31

หลักสูตรที่คุณจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรต้นแบบด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระดับประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บริหารองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้บริการองค์กร หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ หรือที่ปรึกษาองค์กรด้านความยั่งยืนที่ต้องการผลักดันองค์กรในด้านสิทธิมนุษยชน

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เรียนรู้การใช้เครื่องมือบริหารจัดการ เช่น กระบวนการตรวจสอบรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนได้แลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารจัดการร่วมกับองค์กรต้นแบบด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระดับประเทศ เรียนรู้จริง จากประสบการณ์ผู้รู้จริง

ทำไมถึงควรลงเรียนกับเรา
 • ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละหัวข้ออบรม ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ช่วงเวลาที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับองค์กรต้นแบบด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 • ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าของเรื่อง

เนื้อหาหลักสูตร
 • ทิศทางและแนวโน้มประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน นโยบาย และภาพรวมกระบวนการตรวจสอบรอบด้าน (HRDD)
 • แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และบริบทของประเทศไทย
 • แนวโน้มภาพรวมในปัจจุบัน หลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนบทเรียน ข้อควรระวังจากการทำแบบรายงานประจำปี (One-report)
 • การนำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนจากแต่ละองค์กร
 • กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การจัดการภายในเครือข่ายคู่ค้า ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จากองค์กรต่างๆ
 • กลไกการร้องเรียน และการชดเชย
 • ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตามและบริหารจัดการกรณีเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • การรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ราคาหลักสูตร 15,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/wPFT3H9Ag7HJAPHx7 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบ 25 ท่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียน วันที่ 27 สิงหาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 095-935-3863
DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้