กลยุทธ์มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของ ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลีย ภายในปี 2050

Environment

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่เป้าหมาย
Net Zero ในปี 2050 ครอบคลุม 
Scope 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง และ Scope 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ในปี 2065 ของประเทศไทย ทั้งยังตั้งเป้าหมายลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2030 ที่ร้อยละ 30 และในปี 2040 ที่ร้อยละ 50 เมื่อเทียบจากปีฐาน 2020


หลังจากได้บรรลุเป้าหมายลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้กว่าร้อยละ 25 (จากปีฐาน 2012) ในปี 2022 ซึ่งเร็วกว่าที่กำหนดไว้ถึง 8 ปี โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายใต้แนวคิด EP Net Zero 2050 ดังนี้

Exploring for Lower Carbon E&P Portfolio
เน้นลงทุนในโครงการก๊าซธรรมชาติ และนำปัจจัยความเข้มข้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาพิจารณาในการลงทุน

Production and Planet in Balance พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต พร้อมผลักดันโครงการสำคัญ


  • โครงการ Carbon Capture and Storage เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนำไปกักเก็บยังชั้นหินใต้ดิน ในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ในอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย
  • โครงการ Carbon Capture and Utilization เพื่อศึกษาโอกาสในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าหรือวัสดุเพื่ออนาคต
  • โครงการ Zero Routine Flare เพื่อนำก๊าซที่จะเผาทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึงการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังตั้งเป้าปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกสะสมกว่า 2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2050


ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้