CONTACT US f x l i i
Media Release

เราปรับ ... โลกเปลี่ยน


สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรสมาชิก ปั้นคอนเทนต์รายการ “เราปรับ … โลกเปลี่ยน” เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แนวคิดด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจากเหล่าองค์กรชั้นนำที่จะมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ ถ่ายทอดประสบการณ์​ และมุมมองธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืน ภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างไร เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ผ่านรายการ "เราปรับ โลกเปลี่ยน" ออกอากาศทุกวันจันทร์ ทางช่อง TNN16 เวลา 22.30 น. หรือ ช่อง TRUE4U เวลา 20.00 น. และ 23.00 น. แฟนพันธุ์แท้ด้านความยั่งยืน ห้ามพลาด! 

เราปรับ ... โลกเปลี่ยน ตอนใหม่ล่าสุด และ >> ชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่<< 


“รู้จักโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เพื่อเป้าหมายแห่งความยั่งยืนร่วมกัน”
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย คืออะไร มีบทบาทในการตั้งเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนให้แก่องค์กรของคุณอย่างไร หาคำตอบได้ในรายการ “เราปรับ … โลกเปลี่ยน” We Shift… World Change
(ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563)

5 ยุทธศาสตร์ของ GCNT เพื่อขับเคลื่อน SDGs สู่ความยั่งยืน
 
ทิศทางการตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืนของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยจะเป็นไปอย่างไร 5 ยุทธศาสตร์ของ GCNT ประกอบด้วยอะไร หาคำตอบได้ในรายการ "เราปรับ ... โลกเปลี่ยน" จากการสัมภาษณ์พิเศษ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะนายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทย (ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563) 


"ก้าวไปด้วยกัน" มุมมองและแนวทางการดำเนินงานของ “ไออาร์พีซี"
“ไออาร์พีซี” IRPC Public Company Limited หนึ่งในสมาชิกหลักผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ
บทสัมภาษณ์พิเศษคุณนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี เผยเพราะเหตุใดจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก GCNT พร้อมกับแนวคิดในการวางกรอบด้านสิทธิมนุษยชนจนได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
(ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563)  


ปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ
ปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนเป็นอย่างไร ฟังวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรธุรกิจด้านอาหารระดับโลก
คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   
(ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563)


Thai Wah brings sustainability to life.

คุณโฮ เรน ฮวา ประธานคณะผู้บริหารของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทยว่าบริษัทฯมีความตั้งใจจริงในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมเรื่องทรัพยากรน้ำ การเพิ่มประสิทธิผลการผลิต ความปลอดภัย รวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาพของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563)


ซีพีออลล์ความสุขของ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า องค์กร คือหนึ่งเดียวกัน
ซีพีออลล์ มุ่งมันสร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลอันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน” ชมวิสัยทัศน์ คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีทั่วประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่บริหารจัดการร้านสะดวกซื้อ 7-11 (ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563)


ปรัชญาการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของ NRF
คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF หนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรสชั้นนำของอาเซียน ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่น SDGs ด้วยการผสานนโยบายความยั่งยืน เข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 
(ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563)


สยามแม็คโคร มิตรแท้เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครที่สอดคล้องกับ SDGs ของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยในทุกมิติ (ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563)


TRUE เราต้องดูแลซึ่งกันและกัน
คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรู ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนเสมอมา โดยเฉพาะเรื่องแรงงานที่เป็นธรรม การเคารพสิทธิแรงงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเห็นว่าภาคธุรกิจควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในสังคมร่วมกันเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่และยังเป็นการคืนกำไรให้สังคมอีกด้วย (ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563)


Best Practice: Cafe’ Amazon for chance
ผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นอีกหนึ่งกลุ่มแรงงานที่ต้องการโอกาสในการจ้างงานจากสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 ในสมาชิกหลักของ GCNT จึงจัดทำโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ปัญหาการพัฒนาอาชีพของผู้บกพร่องทางการได้ยินอย่างชาญฉลาดและน่าชื่นชม ผ่านโครงการ Cafe’ Amazon for chance ที่ให้ความสำคัญกับการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน (ออกอากาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 63)


Best Practice: เรื่องเล่าจากท้องทะเลสู่ขุนเขา
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มุ่งมั่นฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนภายใต้แนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน • ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการรอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเชิงบูรณาการ ตั้งแต่จัดวางปะการังเทียมในท้องทะเล พัฒนานวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำ ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชนประมงชายฝั่งมีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน • ต่อยอดแนวคิดสู่การฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนเขาในโครงการต้นแบบ สบขุ่นโมเดล ที่ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน และส่งเสริมอาชีพยั่งยืนให้แก่ชาวบ้านให้พวกเค้ามีรายได้จากการปรับเปลี่ยนอาชีพ ปลูกกาเเฟอาราบิก้า สายพันธุ์เชียงใหม่ 80 ป้อนสู่โรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชน (ออกอากาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 63)


Best Practice: โครงการขาเทียม
เพราะห่วงใยในคุณภาพชีวิตและโอกาสทางสังคมของผู้พิการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขาเทียมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งความตั้งใจดีดังกล่าวสะท้อนนโยบายขององค์กรที่ส่งเสริมเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน อันเป็นประเด็นหลักที่สมาคมโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยผลักดันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมาโดยตลอด (ออกอากาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 63)ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ติดต่อโทร. 092-270-9111

### เกี่ยวกับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: โกลบอลคอมแพ็ก) : ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย 15 บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิก 57 องค์กร โดย โกลบอลคอมแพ็ก ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ของโครงการสำคัญในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ UN Global Compact เครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรณรงค์ให้บริษัททั่วโลกวางกลยุทธ์และยึดหลักการทำงานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนครอบคลุมการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริต ตลอดจนดำเนินกิจกรรมที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง ภายใต้หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ อาทิ เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมไปถึงข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement) ติดต่อ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย โทร. +66 89 0302411, +66 92 2709111 info@globalcompact-th.com
 
< กลับหน้าที่แล้ว