การผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียว

Blog

การใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ ตั้งแต่ตื่นเช้ามาทำอาหาร ขับรถไปทำงาน พักผ่อนดูโทรทัศน์หรือเล่นอินเตอร์เน็ต แทบทุกกิจกรรมของมนุษย์ล้วนอาศัยพลังงานในการขับเคลื่อน และยิ่งนวัตกรรมต่างๆ ล้ำหน้า การใช้พลังงานของคนทั้งโลกก็มีแต่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

ปัญหา คือ วันนี้แหล่งพลังงานส่วนใหญ่ที่เราใช้มาจากการพลังงานดั้งเดิม เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแม้จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทำให้โลกต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างในปัจจุบัน

แต่พลังงานฟอสซิลก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน รองรับการเติบโตฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างสมดุลด้านพลังงานอย่างเหมาะสมระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น 

จากธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันของคนไทยที่ก่อตั้งเมื่อ 38 ปีก่อน วันนี้บางจากเดินหน้าเต็มกำลังสู่เป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ การดำเนินงานและแผนปฏิบัติการเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำของพวกเขาเป็นอย่างไร อะไรทำให้บางจากก้าวขึ้นเป็นกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำของเอเชีย 

GCNT ชวนอ่านบทสัมภาษณ์ คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถึงการลงมือทำและวิสัยทัศน์สุดล้ำของบริษัทแห่งนี้ที่ไม่เคยหยุดปรับเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่โลกที่ยั่งยืน


01 ทำไมโลกจึงต้องเปลี่ยนผ่านพลังงาน

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์สร้างก๊าซเรือนกระจกที่ขึ้นไปสะสมบนชั้นบรรยากาศมากจนทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้น ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง และจะสร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อโลกสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

นานาชาติจึงสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการประชุมผู้นำโลก COP26 เมื่อปลายปีที่แล้ว ว่าจะทำทุกวิถีทาง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านั้นลงมาเรื่อย ๆ จนถึงศูนย์ หรือที่เรียกกันว่า Net Zero Emission นั่นเอง รวมถึง การลงนามความเข้าใจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความสูญเสียและความเสียหาย Loss and Damage Fund จากการประชุม  COP27 ที่เพิ่งจบลงไปเร็ว ๆ นี้  

คุณกลอยตาอธิบายว่า “เป้าหมายระดับประเทศส่งต่อมายังอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในห่วงโซ่การผลิตและส่งมอบสินค้าเกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมากมาย สำหรับบางจากเอง แม้เราจะเริ่มจากการทำธุรกิจโรงกลั่นและปั๊มน้ำมัน แต่ปัจจุบันไม่ใช่อีกต่อไป เราตระหนักถึงผลกระทบที่พลังงานดั้งเดิมมีต่อโลก จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่นวัตกรรมสีเขียวมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา”

คุณกลอยตาเล่าถึงธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ อันน่าตื่นตาตื่นใจของบางจากที่เราน่าจะได้เห็นกันนับจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำมันเครื่องบินจากน้ำมันใช้แล้วจากการทำอาหาร (Sustainable Aviation Fuel) การผลิตพลังงานไฮโดรเจน หรือเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CCUS (Carbon Capture and Utilize Storage) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เองที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้ประเทศไทย

02 ความยั่งยืนที่ประกอบขึ้นจากหลากเป้าหมาย

คุณกลอยตาบอกว่า บางจากตั้งเป้าหมายที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 และเป็น Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อผลักดันเป้าหมายทั้งสองข้อนี้ พวกเขาจึงวางโครงสร้างการดำเนินงานที่ทำได้จริงขึ้นมา ภายใต้ชื่อ BCP 316 NET

B ย่อมาจาก Breakthrough Performance โดยเราจะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานให้เป็นระบบคาร์บอนต่ำ จะมีการนำเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงใหม่ๆ มาใช้ เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆ  ในส่วนนี้จะเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณคาร์บอนที่ลดลง

“อีก 10 เปอร์เซ็นต์จะลดลงที่ตัว C หรือ Conserving Nature and Society เน้นการปลูกต้นไม้ เพิ่มที่สีเขียว ซึ่งมีสมรรถภาพในการดูดซับคาร์บอนโดยธรรมชาติ ที่ผ่านมาบางจากสนับสนุนทั้งเรื่องของการปลูกป่าบก ป่าชายเลน ไปจนถึงการดูแลหญ้าทะเล ซึ่งตอนนี้เรากำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งหญ้าทะเล เพื่อช่วยในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในแนวปะการังบริเวณเกาะหมากและเกาะกระดาด จังหวัดตราด ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ส่วนตัว P ก็คือ Proactive Business Growth and Transition หรือการเปลี่ยนผ่านธุรกิจในกลุ่มของเราไปสู่พลังงานสะอาด เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียว เน้นขยายการลงทุนใหม่ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น โดยส่วนนี้จะช่วยลดคาร์บอนลงถึง 60 เปอร์เซ็นต์”

และสุดท้ายคือ NET ซึ่งย่อมาจาก Net Zero Ecosystem หรือการสร้างระบบนิเวศที่ยิ่งส่งเสริมการไปสู่เป้าหมาย Net Zero “การที่เราก่อตั้ง Carbon Markets เมื่อปีที่แล้ว เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย หรือจัดทำแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie ขึ้นมา ทั้งหมดก็เพื่อทำให้การใช้ชีวิตแบบคาร์บอนต่ำเป็นเรื่อง
ที่ง่ายและใกล้ตัวทุกคนมากขึ้น” 


03 สร้างวัฒนธรรมคาร์บอนต่ำในสังคม

คุณกลอยตาเล่าว่า บางจากให้ความสำคัญกับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยเชื่อว่าคนในองค์กรต้องตระหนักและลงมือทำก่อนจึงจะสามารถสื่อสารกับคนภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาว่าทำไมบางจากจึงมีโครงการรณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมคาร์บอนต่ำในองค์กรมากมาย 

“อย่างโครงการ ‘Bangchak100x Climate Action ทุกคนช่วยได้’ ที่เราตั้งเป้าจะเป็นบริษัทยั่งยืนอายุมากกว่าร้อยปี และทุกคนมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรของเราไปถึงจุดนั้นได้ โดยเฉพาะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 13 ที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

อีกโครงการหนึ่ง คือ แคมเปญลด ละ เริ่ม ที่รณรงค์ให้พนักงานทุกคนร่วมกันลดรอยเท้าคาร์บอน ละการรบกวนโลก และเริ่มลงมือทำเลยตั้งแต่วันนี้ 

“พอพูดความยั่งยืน หลายคนมองเป็นเรื่องไกลตัว มันต้องเป็นภาครัฐหรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือเปล่าจริงๆ ไม่ใช่ พวกเราทุกคนต้องมีส่วนร่วม เราเลยมีการตั้ง KPI ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้พนักงานด้วย เพื่อให้พฤติกรรมเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นการแยกขยะหรือการประหยัดไฟฟ้า กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าต้องทำ”04 หยิบยืมมาใช้ ก็ต้องรักษาให้ดี

“ต้องบอกว่าทุกวันนี้ ถนนทุกสายมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero และดิฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้ทำงานในองค์กรอย่างบางจาก ซึ่งมีพันธมิตรดีๆ มากมายกำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน” 

คุณกลอยตาบอกว่าบางจากร่วมกับพันธมิตร ได้จัดตั้ง Carbon Markets Club  เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สำหรับคนทั่วไปหรือองค์กรใดๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะลดรอยเท้าคาร์บอน หรือชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมต่างๆ ของตัวเองยังไง ลองเข้ามาเป็นสมาชิกหรือศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เลย

“ชาวอเมริกันอินเดียนคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า โลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่มรดกตกทอดที่เราได้รับมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อน แต่เป็นของลูกหลานในอนาคตที่เราหยิบยืมมาใช้ต่างหาก เมื่อหยิบยืมมา เราก็ต้องดูแลโลกใบนี้ให้ดีที่สุด” คุณกลอยตากล่าวทิ้งท้ายร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้