กลุ่มบริษัทบางจากเร่งสร้างสมดุลด้านพลังงาน “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว”

Environment

กลุ่มบริษัทบางจาก เร่งสร้างความสมดุลด้านพลังงาน รับการเปลี่ยนผ่าน ปรับวิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว”

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ของการดำเนินธุรกิจ  ปัจจุบัน บางจากฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ในการ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” ยังคงมุ่งขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำด้วยการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืนของโลก 

ในฐานะหนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน กลุ่มบริษัทบางจากได้พัฒนาและขยายธุรกิจก้าวสู่ธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมจากธุรกิจที่เป็นรากฐานสำคัญ คือ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และกลุ่มธุรกิจการตลาด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) และปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทั่วโลกกลุ่มบริษัทบางจากให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Balancing the Energy Trilemma) คือ

  • ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security)
  • การเข้าถึงพลังงาน (Energy Affordability)
  • ความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
และได้มีการตั้งเป้าหมายสู่ Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 (Carbon Neutrality ในปี 2030) ผ่านแผนงาน BCP 316 NET ครอบคลุม 4 แนวทาง 

B Breakthrough Performance (ร้อยละ 30) เน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน 

C Conserving Nature and Society (ร้อยละ 10) สนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศผ่านการดูดซับคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติ ได้แก่ ระบบนิเวศจากป่า (Green Carbon) และระบบนิเวศทางทะเล (Blue Carbon) จากแหล่งป่าชายเลนและหญ้าทะเล 

P Proactive Business Growth and Transition (ร้อยละ 60) เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาด เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียว เน้นขยายการลงทุนใหม่ ๆ เทคโนโลยี ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 


NET Net Zero Ecosystem สร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการไปสู่เป้าหมาย Net Zero เช่น ธุรกิจแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie การก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การร่วมก่อตั้ง Syn Bio Consortium เป็นต้น

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้