CONTACT US f x l i i
INSPIRATIONS FROM OUR PARTNERS

ทักษะทางดิจิทัล จะช่วยให้เราฟื้นตัวเร็วกว่าคนอื่น ก้าวไปได้ไกลกว่าคนอื่น

Digital Workforce Development การลงทุนที่ยั่งยืนกับการพัฒนาแรงงานดิจิทัล จากวิสัยทัศน์มุมมองความคิดของ "คุณศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
ร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทย ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

< กลับหน้าที่แล้ว