How to join
คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้าง
สิ่งที่ดีกว่าให้โลกใบนี้กับเราไหม?
GCNT ขอชวนคุณมาทำความรู้จัก
หลักการทำงานเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน
เพื่อนำมาเป็นต้นแบบนโยบายการ
ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคุณ
องค์กรเอกชน
หรือบริษัทของรัฐ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกขององค์กรเอกชน หรือบริษัทของรัฐ

องค์กรเอกชน
เช่นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีพนักงานประจำอย่างน้อย 250 คนขึ้นไป และ/หรือบริษัทของรัฐ
ขั้นตอนที่ 1
อ่านข้อแนะนำในการสมัครสมาชิกสำหรับบริษัทเอกชน ที่นี่
>> ข้อแนะนำในการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2
กรอกเอกสารเพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นสมาชิกต่อสหประชาชาติ โดยมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (หรือเทียบเท่า) เอกสารแสดงเจตจำนงสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
>> เอกสารแสดงเจตจำนง
ขั้นตอนที่ 3
กรอกใบสมัครออนไลน์ และแปลงไฟล์ใบสมัครเป็นไฟล์ดิจิตอล พร้อมมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรกำกับ ทั้งนี้ลายเซ็นและชื่อของผู้บริหารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เซ็นเอกสารแสดงเจตจำนง
สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
Membership rate
ค่าสมาชิกจะขึ้นอยู่ระดับรายได้ของบริษัทโดยแยกตามยอดขายประจำปี (USD)
ยอดขาย/รายได้ และค่าสมาชิกเป็นการชำระเข้าที่ สหประชาชาติ โดยสิทธิประโยชน์
เข้าถึงความรู้ เครือข่ายท้องถิ่น Global Compact กว่า 60+ ประเทศ

PARTICIPANT
Company revenue
tiers by annual
gross sales/revenue (USD)
Required
annual
contribution (USD)
> 30 billion +$30,000 (USD)
10 - 30 billion$25,000 (USD)
5 - 10 billion$20,000 (USD)
1 - 5 billion$15,000 (USD)
500 million
- 1 billion
$7,500 (USD)
250 - 500 million$5,000 (USD)
50 - 250 million$2,500 (USD)
25 - 50 million$1,875 (USD)
< 25 million$1,250 (USD)