เราปรับ โลกเปลี่ยน The Next Generation: เปลี่ยนโลก ด้วยพลังการเรียนรู้

Video


เราปรับ โลกเปลี่ยน
The Next Generation
เพราะเราทุกคน ”เปลี่ยน” โลกให้ดีขึ้นได้
พบหลาก idea หลาย action ของคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมา “ปรับ”
คิดแล้วลงมือทำ เพื่อร่วมกันสร้างโลกให้ยั่งยืน
.
เปลี่ยนโลก ด้วยพลังการเรียนรู้
.
ภายใต้นวัตกรรมอันล้ำหน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราควรตั้งถาม คือเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไร ให้เยาวชนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในสังคมที่ขยับไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
.
ในวันที่โลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน การสร้างพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ อาจต้องบ่มเพาะกันตั้งแต่พวกเขายังเป็นต้นกล้า ตามไปดูไอเดียเปลี่ยนโลกของเยาวชนตัวน้อย จากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน หรือ Concordian International School แล้วคุณจะพบว่าวันนี้ “โรงเรียน” ไม่ใช่แค่ “ห้องเรียน” สี่เหลี่ยม แต่คือพื้นที่ไร้กำแพงที่เด็กๆ ได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้คนรอบข้าง-สังคม และร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนได้

.
#GCNT ขอเชิญติดตาม เราปรับ โลกเปลี่ยน

ทุกวันพุธ 
TNN หลังข่าวพระราชสำนัก เวลา 20.10-20.30 น (โดยประมาณ)
Rerun วันศุกร์ ระหว่าง 10.40-11.00 น. (โดยประมาณ)
True4U ก่อนข่าวพระราชสำนัก เวลา 19.57 น.
Rerun วันจันทร์ 07.56 น. (ในสัปดาห์ถัดไป)
GCNT Facebook และ Youtube เวลา 20.00น.

#WeShiftWorldChange #NextGeneration #เราปรับโลกเปลี่ยน #ทุกคนเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP