ถือแต้มต่อในสนามการค้า ต้องตามทัน BCG Economy เศรษฐกิจใหม่ใกล้ตัว

Article

คนทำธุรกิจยุคนี้ต้องเจอกับความท้าทายมากกว่าในอดีต นอกจากการแข่งขันด้านการค้าแล้ว ยังต้องเจอกับความผันผวน-แปรปรวนของโลก ที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น คำว่า Climate Change อาจกลายเป็นคำไกลตัวสำหรับใครหลายคน แต่แท้จริงแล้ว วิกฤตที่กำลังกระทบธุรกิจทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ คือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Loss)


“ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในเวอร์ชั่นเข้าใจง่าย คือรากฐานของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทำให้เกิดทรัพยากรที่คนทำธุรกิจนำมาใช้ผลิตเป็นสินค้าและบริการ เมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลก เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ เรามีพืชพรรณธัญญาหารให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี แปรรูปเป็นสินค้ามากมายแบ่งปันคนทั้งโลก


แต่รู้หรือไม่ว่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่กำลังดำเนินอยู่ จะทำให้ต้นทุนทางทรัพยากรที่ไทยได้เปรียบมาตลอดหมดไป แม้แต่แร่ธาตุสารอาหารในดินดั่งคำว่า “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” จะกลายเป็นเพียงอดีต ซึ่งนี่ไม่ใช่ความน่ากังวลของคนไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่เกษตรกรและผู้ผลิตทุกราย ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกกำลังเผชิญเหมือนกันหมด


ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจึงเริ่มปรับเปลี่ยนกฏกติกาทางการผลิต-การค้าให้อ้างอิงกับมิติทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดยิ่งกว่าเดิม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างคน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ กลายเป็นการสร้างโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในชื่อ BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของประเทศไทยในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ

 • นำความรู้และนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน
 • ลดการใช้วัตถุดิบใหม่ คงคุณค่าผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบ ลดผลกระทบทางลบต่อภายนอก
 • เน้นใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวทางเบื้องต้นเป็นเพียงบางส่วนของโมเดล BCG ที่ช่วยให้คนทำธุรกิจสามารถรับมือกับมาตรการทางการค้าที่จะเกิดขึ้น และปรับตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกได้อย่างสง่างาม รวมถึงดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่ ๆ ซึ่งเน้นการลงทุนในสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเกิดเครือข่าย BCG ขึ้นมามากมาย ทั้ง ASEAN BCG Network และ BCG Partnership with Latin America ทั้งยังมีกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศที่นำ BCG มาปรับใช้ เช่น
 • กระทรวงพาณิชย์สร้างตลาดเฉพาะที่รองรับสินค้าและบริการ BCG 
 • โครงการ ThEP for FTA MARKET ที่ผลักดันให้สินค้า BCG ไทยขยายไปสู่การส่งออกได้
 • BOI มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนประเภทกิจการ BCG
 • สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อธุรกิจ BCG เช่น ธนาคารออมสินปล่อนสินเชื่อ BCG Economy และธนาคาร SME Bank ปล่อยสินเชื่อ BCG Loan
 • ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน
 • สสว. มีมาตรการ “SME ปัง ตังได้คืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

เมื่อโลกการค้ากำลังจัดระเบียบใหม่ นี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ต้องคว้าไว้  ใครที่ปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ได้ก่อนจึงได้เปรียบแน่นอนในสนามการค้า

 


สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ชวนผู้ประกอบการติดอาวุธทางความคิดสู่ BCG Economy ในคอร์สอบรมระยะสั้น “BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” เพื่อเรียนรู้เครื่องมือสร้างธุรกิจยั่งยืน แบบ Back-to-Basic ระยะเวลา 1 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หลักการเศรษฐกิจแห่งอนาคต
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Circular Design เพื่อสร้างนวัตกรรมธุรกิจ 
 • เพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรเดิมที่มีในกระบวนการได้อย่างง่าย ตามแนวทาง BCG
 • ทำความรู้จักเพื่อนร่วมเส้นทาง แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์จริง

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ https://forms.gle/hq5UzD53HL7p7SNU8 
หรือเวบไซต์ www.circo.globalcompact-th.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ CIRCO Team  โทร 098-969-8812


ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้