การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (General Assembly 2023)

UNGCNT News


วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น.
ณ อาคารทรูดิจิทัล พาร์ค และ ทางออนไลน์

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 วาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
2.2 รายงานบัญชี รายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลที่ผู้สอบบัญชีรับรองประจำปี 2565
2.3 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี Grant Thornton Thailand

วาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสมาคมฯ
3.2 ภารกิจของสมาคมฯ และรายงานกิจกรรมในรอบปี (เดือนสิงหาคม 2565–เดือนพฤศจิกายน 2566)
3.3 กิจกรรมและการอบรม ปัจจุบัน ถึง เดือนธันวาคม 2567
3.4 โครงการ SI Youth Club

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้