NRF มอบข้าวสารและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับสถานสงเคราะห์คนชราฯ และมูลนิธิดวงประทีปเนื่อง ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพ และสุขอนามัยที่ดี

Human Rights
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พนักงานจากฝ่าย Sustainability and Public Relation และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทน ทางบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อมอบสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 500 ชิ้น และ มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร มอบมื้ออาหารจำนวน 10,230 มื้อ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ


โดยการมอบมื้ออาหารและสเปรย์แอลกอฮอล์ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นตามเป้าหมายของ โครงการ “Food For Future Generation” ที่มุ่งกระจายความมั่นคงทางด้ านอาหารเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สร้างผลกระทบต่อการเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทย ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้คนได้รับอาหารรับประทาน และมีสุขอนามัยที่แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสฯ ต่อไป NRF มุ่งหวังเดินเคียงข้างคู่กับคนไทยในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขอนามัย ที่ดีและแข็งแรง
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP