COP26: How might decisions at the climate summit change our lives?

Global Hot Issues

COP26: หลังการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม COP26 ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีหลาย ๆ ข้อตกลงที่เราอาจจะยังตามไม่ทัน มาดูกันว่าเขาคุยอะไรกันในการประชุม และผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปยังไงบ้าง
.
#เปลี่ยนวิถีการเดินทาง แนวโน้มหลักคือการเปลี่ยนแปลงไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นพาหนะหลัก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาของรถยนต์ไฟฟ้าอาจถูกลงจนมีราคาเทียบเท่ากับรถยนต์เบนซินหรือดีเซลในอีกห้าปีข้างหน้า รวมถึงทางเลือกอื่น ๆ เช่น การเช่ารถยนต์ไฟฟ้า หรือตลาดมือสองที่กำลังเติบโตขึ้นซึ่งอาจเป็นวิธีเข้าถึงที่ถูกกว่า
.
หลายประเทศและบริษัทผลิตยานยนต์ได้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งรถยนต์ รถประจำทาง และรถบรรทุก ให้มากขึ้น ส่วนในระดับบุคลล สิ่งที่พวกเราสามารถทำได้คือการใช้รถยนต์ให้น้อยลง และเพิ่มการเดินหรือปั่นจักรยานให้มากขึ้น
.
#เปลี่ยนไปใช้พลังงานสีเขียว กว่า 40 ประเทศมีการลงนามเพื่อยกเลิกการใช้ถ่านหิน และหันไปใช้ตัวเลือกพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนกว่าและราคาถูกกว่าสำหรับการจ่ายไฟผลิตพลังงานให้กับครัวเรือนและระดับธุรกิจ โดยนี่คือการเดินหน้ามุ่งเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ แต่ในการประชุมครั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่า ผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ของโลกอย่างจีนและอินเดียจะยุติการใช้เมื่อไหร่
.
#การสร้างบ้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แผงโซลาเซลล์และปั๊มความร้อนอาจกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต้องมี การสร้างบ้านในยุคใหม่จะต้องคำนึงถึงทางเลือกที่ปล่อยคาร์บอนต่ำมากกว่าการใช้ซีเมนต์และคอนกรีตเหมือนปกติ
.
นอกจากนี้ อาจต้องมีการสร้างพื้นที่สีเขียวภายรอบบ้านให้มากขึ้นเพื่อดูดซับปริมาณน้ำฝน และการติดตั้ง "หลังคาเย็น" เพื่อป้องกันคลื่นความร้อนที่อาจสูงเพิ่มขึ้น รวมถึงบานหน้าต่างประตู โครงสร้างของบ้านที่ต้องสามารถรับมือกับลมพายุเฮริเคนได้
.
#ปล่อยคาร์บอนที่ไหนเสียเงินที่นั่น ในอนาคตเราอาจได้เห็นว่าการปล่อยคาร์บอนนั้นมีต้นทุนด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับคาร์บอนอาจมีราคาสูงขึ้นไปอีก โดยธุรกิจใหญ่ ๆ ก็มีการปรับตัวโดยจะหันไปขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด เช่น IKEA, Amazon และ Unilever
.
#พื้นที่สีเขียวมากขึ้น ตั้งแต่ป่าไม้ไปจนถึงพื้นที่พรุที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูโลก
กว่า 100 ประเทศได้ร่วมลงนามเพื่อหยุการตัดไม้ในอนาคต ทั้งนี้ ราคาอาหารอาจสูงขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการทำลายพื้นที่ป่า เช่น การส่งออกถั่วเหลืองแอมะซอนและเนื้อสัตว์
.
#เงินสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีสะอาด ส่วนสถาบันการเงินประมาณ 450 แห่ง ซึ่งควบคุมเงินประมาณ 130 ล้านล้านดอลลาร์ เห็นชอบที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีสะอาดและการลงทุนต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงทำให้การลงทุนเพื่อความยั่งยืนในอนาคตเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
.
#เปลี่ยนความคิด แน่นอนว่าการกำหนดเป้าหมายเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น การลงมือทำต่อจากนี้ต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า โดยผลกระทบจากภัยธรรมชาติเหล่านี้แหละที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเราหันมาเปลี่ยนความคิดและลงมาทำกันนับตั้งแต่วันนี้

Source: COP26: How might decisions at the climate summit change our lives?
By Helen Briggs BBC Environment correspondent

photo : GETTY IMAGES
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP