"บางจากฯ จับมือเอ็มจี" เปิดสถานีชาร์จEV ตั้งเป้าสิ้นปีนี้ครบ 100สาขา

Environment

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ เป็นกลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินงานในธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขวิกฤตโลกร้อน วางแผนเพิ่มสัดส่วนธุรกิจสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ขยายธุรกิจเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ศึกษาการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ เช่น พลังงานไฮโดรเจน นวัตกรรมดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างเครือข่ายตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตด้วยการก่อตั้ง  Carbon Markets Club และร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต Syn Bio Consortium มีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี2050

"บางจากฯ จับมือเอ็มจี" เปิดสถานีชาร์จEV ตั้งเป้าสิ้นปีนี้ครบ 100สาขาด้านธุรกิจการตลาด บางจากฯ สร้างสรรค์สถานีบริการน้ำมันบางจากอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Greenovative Destination ให้เป็นจุดหมายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้สำหรับทุกคน  มีเอกลักษณ์สวยงามทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงดีทั้งต่อการใช้งานและสิ่งแวดล้อม ห้องน้ำสะอาด ร้านกาแฟอินทนิลใช้ภาชนะย่อยสลายได้ 100 % การใช้ระบบ digital payment เป็นต้น จากนโยบายสู่ net zero บางจากฯ มีแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากที่จะนำประเทศไทยสู่การใช้พลังงานสะอาด 

 
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP