CONTACT US f x l i i
Upcoming events

SDG Action Manager Workshop


โอกาสสำคัญมาถึงเเล้ว มาเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงเเละเพิ่มโอกาสในการบูรณาการการสร้างคุณค่าร่วมทางสังคมให้กับองค์กร (Corporate Social Value) 
SDG Action Manager Workshop ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม Global Compact Network Thailand
ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก
และเรียนการลงมือทำและติดตามผลการดำเนินงานอีก 5 ครั้ง
ผ่านทาง Zoom (เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ต่อครั้ง)

ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามองกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน การมีเครื่องมืออย่าง SDG Action Manager จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ภายในปีค.ศ. 2030 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้วางไว้

ในปีค.ศ. 2021 นี้ Global Compact Network Thailand และ B CORP Thailand มุ่งเป้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ SDG Action Manager ผ่านหลักสูตร "SDG Action Manager Workshop"
พร้อมทั้งจะขยายผลทดลองใช้เครื่องมือนำร่องในกลุ่มสมาชิก Global Compact Network Thailand เพื่อเป็นต้นแบบในวัดผลการดำเนินงานขององค์กรที่ดีในประเทศไทย

องค์กรใช้ SDG Action Manager ได้อย่างไรบ้าง?
1. Find your starting point:
กำหนดเเละหาทิศทางในการเริ่มต้นการดำเนินการตามกรอบ SDGs ได้
2. Understand and share your impact:
ทำความเข้าใจ เเบ่งปันถึงผลกระทบของการดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินตามข้อกำหนด SDGs ได้
3. Set goals and track improvement:
ตั้งเป้าหมาย ติดตามผลเพื่อนำไปปรับเเก้ได้
4. Collaborate across your company:
ประสานการดำเนินการในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้
5. Learn at every step:
เรียนรู้ในทุกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. Trailblaze together:
เป็นผู้ขับเคลื่อนเเนวทางการดำเนินงานที่ดีเเละมีประสิทธิภาพได้ภายในปี 2030

SDG Action Manager เป็นเครื่องมือระดับสากลที่ได้รับการรับรองจาก United Nation Global Compact (UNGC) และ B LAB โดยการพัฒนาตามหลักการประเมินองค์กรด้านความยั่งยืนที่จะเข้ามาช่วยเหลือภาคธุรกิจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตัวชี้วัด เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ SDGs Impact เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม การทำธุรกิจจึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ในศตวรรษที่ 21st Corporate Citizenship

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/X6ToNT4ipkZxfudt9

*เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ ทำให้หลายองค์กรต้องมีการรักษาระยะห่าง เราจึงขยาย 2 ข้อเสนอที่จะทำให้ท่านไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้เครื่องมือวางแผน เพื่อที่จะตอบโจทย์การทำงานพื้นฐานของการเป็นองค์กรที่ดี เเละตอบต่อเป้าประสงค์ความยั่งยืนทั้ง 17 ข้อภายในปี 2030
1. ขยายช่องทางการเข้าร่วม โดยสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ
Onsite Workshop ณ AIA Capital Center
Virtual Workshop บน Zoom
2. ขยายระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 และขยายเวลาบัตร Early bird 10% ถึงภายในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564  และสิทธิพิเศษสำหรับ Member รับส่วนลด 20%
(รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน)

SDG Action Manager Workshop จัดในวันพฤหัสที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Global Compact Network Thailand ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center (https://goo.gl/maps/X4cQdUUfQEzX5vKU9) และ
เรียนการลงมือติดตามผลการดำเนินงานอีก 5 ครั้งผ่านทาง Zoom เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ต่อครั้ง

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/X6ToNT4ipkZxfudt9
 
Take action.
Track progress.
Transform the world.
< กลับหน้าที่แล้ว