“กระทรวงพาณิชย์” แนะSMEไทยปรับตัวเชิงรุกรับมือ CARBON WAR

Thailand's Hot Issues
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จี้ SME-รายใหญ่ ปรับตัวรับมือกติกาการค้าโลก เศรษฐกิจสีเขียว “ CARBON WAR” ชี้ผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกไทยเกือบ 50% เฉพาะ 5สินค้าในกลุ่มประเทศ TOP5

“กระทรวงพาณิชย์” แนะSMEไทยปรับตัวเชิงรุกรับมือ CARBON WAR

นายนันทพงษ์  จิระเลิศพงษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ (DITP)  กล่าวในงานสัมมนา ZERO  CARBONวิกฤติ-โอกาสไทยในเวทีโลก  จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานฐานเศรษฐกิจ  มัลติมีเดีย เวทีเสวนา “ Carbon War:จุดเปลี่ยนการค้า-ลงทุนโลก”โดยระบุว่า เรื่อง Carbon  Barrier to Trade นั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ 

“กระทรวงพาณิชย์” แนะSMEไทยปรับตัวเชิงรุกรับมือ CARBON WAR

ขณะเดียวกันสามารถใช้เป็นกลไกในเชิงการค้าระหว่างได้  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกรมส่งเสริมการส่งออก มีมุมมองเชิงบวกเรื่องนี้และให้ความสำคัญเรื่องนี้ โดยเข้าใจบริบทของแต่ละประเทศ

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีการส่งเสริมสินค้าภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวอยู่แล้ว โดยญี่ปุ่น มองว่าการที่ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการโลกสีเขียวหรือลดคาร์บอนเป็นโอกาสให้เพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกของภาคเอกชน

“กระทรวงพาณิชย์” แนะSMEไทยปรับตัวเชิงรุกรับมือ CARBON WAR

“  หากเรื่องการลดคาร์บอนเป็นเชิงบวก ภาคเอกชนจะเห็นทางออกที่สามารถเทิร์นเป็นมูลค่าเรื่องการส่งออกได้  ซึ่งสิ่งแรกต้องเปลี่ยน MIND SET  และมุมมองภายในวิกฤติก็มีโอกาส”

ดังนั้น เมื่อภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศอยู่บนกติกาโลกดังกล่าว  ซึ่งแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกของไทยเกือบ 50%    เห็นได้จากสินค้า 5ตัวแรกที่มีการส่งออกแต่ละประเทศประมาณ 1-5% ของมูลค่าการส่งออก 

แต่หากเป็นสินค้าเกษตรกับอาหาร สินค้าเหล่านี้ซัพพลายเชนคือ ประเทศไทยซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการSMEที่จะได้รับผลกระทบ    สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมการและมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการคนไทยต้องเตรียมรับมือตั้งแต่ผู้ประกอบการSME  ไปถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ได้มีการปรับตัวไปมากแล้ว  

ดังนั้น ผู้ประกอบการSME มีโอกาสจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก หากไม่ปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว   โดยเฉพาะประเทศใหญ่ 5ประเทศ(TOP5)  เช่น  กลุ่มสหภาพยุโรป  มูลค่ากว่า 6,890ล้านบาทคิดเป็นประมาณ  0.88%ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยุโรป 

ส่วนสหรัฐอเมริกาประมาณ 38,000ล้านบาทหรือ 3-4%ของมูลค่าส่งออกไทยไปสหรัฐฯ  ญี่ปุ่นประมาณ 14,687ล้านบาท หรือประมาณ 1.8%ของมูลค่าส่งออกไทยไปญี่ปุ่น และจีนประมาณ 13,696ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 1.7%

“กระทรวงพาณิชย์” แนะSMEไทยปรับตัวเชิงรุกรับมือ CARBON WAR

“ ผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของไทยเฉพาะสินค้า 5ตัวแรกในประเทศท๊อป5 ดังที่เห็นในเบื้องต้น   แต่ถ้ามีการขยายไปในทุกประเภทสินค้าจะกระทบมูลค่าการส่งออกภาพรวมเกือบ 50%”

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP