‘การออกแบบหน้ากากอนามัยที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย’ โดย POLIMAXX แบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกภายใต้บริษัท IRPC

Environmentหันมองรอบตัวเรา กับข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ากับหลอดแปรงสีฟัน ของที่ต้องหยิบใช้เป็นอย่างแรก อาหารมื้อเที่ยงรองรับด้วยภาชนะบรรจุอาหาร หรือออกเดินทางในรถยนต์โดยสาร ไม่มีตอนไหนเลยที่ชีวิตเราไม่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมี . จากเดิมที่เราเคยมองกันว่า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นเรื่องไกลตัว เราชวนคุณขยับเข้ามารู้จักกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้กันอีกขั้น เพราะโจทย์เบื้องหลังของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุเพื่อตอบทั้งการใช้งานของผู้บริโภค ไปพร้อมกับการคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ชวนคุยกับ คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อทำความรู้จัก และเข้าใจเรื่องราวผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ POLIMAXX พร้อมกับก้าวต่อไปที่อยู่ใกล้กับชีวิตของคุณและสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://thematter.co/brandedcontent/polimaxx_make-greater-things/170081
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP