หลักสูตร Creating Business Through Circular Design (CIRCO) ผ่านการรับรองจากโครงการ Thailand Plus Package

GCNT News

พลาดไม่ได้กับหลักสูตรใหม่ล่าสุด รวมแล้วมากกว่า 300 หลักสูตร ให้ผู้ประกอบและบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้เลือกสรรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมพร้อมสู่อนาคต

หลักสูตรที่รวบรวมมาทั้งหมดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน stem ที่สอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) โดยผ่านการรับรองตามมาตรการ Thailand Plus Package และเป็นหลักสูตรจากหน่วยฝึกอบรมชั้นนำกว่า 37 แห่ง ทั้งจากภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ นอกจากช่วยพัฒนาทักษะบุคลากรในหน่วยงานแล้ว ผู้ประกอบการยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปยกเว้นภาษีเงินได้ได้ถึง 250%

สำหรับหลักสูตรอัปเดตใหม่ล่าสุด มีหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย เช่น

  • หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม
  • หลักสูตร Line OA Strategy
  • หลักสูตร Creating Business Through Circular Design (CIRCO) (เกี่ยวกับ CIRCO:  https://circo.globalcompact-th.com/)

ผู้ประกอบการสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อส่งบุคลากรเข้าอบรมและสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปขอยกเว้นภาษีได้

โดยสามารถสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และติดตามหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stemplus.or.th/home 

#สอวช #NXPO #ThailandPlusPackage #FutureSkill
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP