CONTACT US f x l i i

IRPC ลงนาม MOU รพ.ระยอง สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรคแบบ One stop service

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room / Ari Clinic) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ และ นายแพทย์สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลระยอง ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี จ.ระยอง       

อาคารตรวจคัดกรองโรคนี้เป็นแบบ One stop service โดยแยกพื้นที่ทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ประกอบด้วย ห้องแรงดันบวกสำหรับงานเวชระเบียน ห้องแรงดันบวกสำหรับงานจ่ายยาและงานเก็บเงิน ห้องแรงดันบวกสำหรับแพทย์ ห้องแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย พื้นที่พักรอ และห้องน้ำ ออกแบบโดยวิศกรของ IRPC และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำการส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

#IRPCtogetherwecan
“เราจะเคียงบ่าเคียงไหล่ แล้วข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

< กลับหน้าที่แล้ว