CONTACT US f x l i i

IRPC สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (เอทิลแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 200 ลิตร) ให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่พบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน IRPC ได้ดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต้านไวรัสโควิด-19

#IRPCtogetherwecan

“เราจะเคียงบ่าเคียงไหล่ แล้วข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

< กลับหน้าที่แล้ว