CONTACT US f x l i i

IRPC ส่งมอบ “อาคารระยองรวมใจพัฒน์” เพื่อตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจ ให้ รพ.ระยอง เพิ่มความปลอดภัย ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19  

IRPC ส่งมอบอาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจความดันลบให้รพ.ระยอง ที่ออกแบบโดยวิศวกรจิตอาสา IRPC เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ช่วยยกระดับความปลอดภัย และลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันการแพร่เชื้อทางระบบทางเดินหายใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ ชุด PPE และอุปกรณ์คลุมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ เป็นต้น และบริษัทฯ เล็งเห็นว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ทีมวิศวกรจิตอาสา IRPC จึงได้ร่วมมือกับทีมแพทย์โรงพยาบาลระยอง ออกแบบอาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจความดันลบ (Modular Diagnosis Room / Ari Clinic) ที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “อาคารระยองรวมใจพัฒน์” เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจ สร้างความมั่นใจและพร้อมอำนวยสะดวกในรูปแบบ One Stop Service ตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวระยอง”

ด้วยความห่วงใยในการทำงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์ IRPC จึงได้นำความรู้ด้านวิศวกรรมและการออก แบบมาพัฒนาเป็นอาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจความดันลบแห่งนี้ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลระยอง ให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจ

สำหรับ “อาคารระยองรวมใจพัฒน์” เป็นอาคารรูปแบบ One stop service ประกอบด้วย อาคารตรวจคัดกรองโรค ห้องแรงดันบวกสำหรับงานเวชระเบียน จำนวน 1 ห้อง ห้องแรงดันบวกสำหรับงานจ่ายยาและงานเก็บเงิน จำนวน 1 ห้อง ห้องแรงดันบวกสำหรับแพทย์ จำนวน 3 ห้อง ห้องแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 ห้อง พื้นที่พักรอและห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง

ทั้งนี้ IRPC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงาน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ โดยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างอาคารตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจความดันลบ ซึ่ง IRPC เป็นผู้ออกแบบและสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนโรงพยาบาลระยองเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  ที่ผ่านมา

จากภาพ นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบ “อาคารระยองรวมใจพัฒน์” ให้กับ นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมประดู่ทอง ชั้น H อาคารบูรพาทิศ โรงพยาบาลระยอง

< กลับหน้าที่แล้ว