CONTACT US f x l i i

IRPC คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2563

IRPC คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563  ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จากการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนธุรกิจทั่วทั้งองค์กร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ”      

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลเกียรติคุณด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่)  และนางสาวอาริสราสุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบรางวัลเกียรติคุณด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ให้กับนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  และ นายพยม บุญยัง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC

รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่บูรณาการระบบดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล  รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  ให้กับนางสาวอาริสรา สุทธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวอรพรรณ แสงสว่าง รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารกลยุทธ์วิจัยและนวัตกรรม IRPC

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น IRPC ได้รับจากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ” ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยพัฒนาร่วมกับ “มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดย IRPC ผลิตเม็ดพลาสติก พีพี (Polypropylene) ซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสง มีความยืดหยุ่น และเรียบลื่น ทำให้มองเห็นเบ้าขาด้านในขณะทดลองสวมใส่และสามารถปรับแต่งให้พอดีได้มากยิ่งขึ้น โดยส่งมอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ นำไปผลิตเบ้าขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้เช่นเดียวกับคนที่มีร่างกายปกติ สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ และนวัตกรรมเหล่านี้เกิดจากแนวคิดแรงบันดาลใจผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและองค์ความรู้ของบุคลากรของ IRPC ที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและผู้ใช้มีความสุข

อีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จด้านนวัตกรรมที่ IRPC มีความภาคภูมิใจคือ “ทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ” ที่ผลิตจาก เม็ดพลาสติก HDPE เกรดพิเศษสีเทา ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา ส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อแสง UV ทนต่อแรงกระแทก รับประกันอายุการใช้งานของวัสดุได้ยาวนานถึง 25 ปี ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้  ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 10,510 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่าราว 10,000 ต้นต่อปี  นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด IRPC ได้ทำการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ เพื่อนำมาใช้ในเขตประกอบอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

< กลับหน้าที่แล้ว